Copy
N2xN78, Lanaken: Heraanleg rotonde Veldwezelt / Nieuwsbrief 24/01/2020

N2 x N78 Lanaken

Heraanleg rotonde Veldwezelt

Nieuwsbrief 24/01/2020

Heraanleg rotonde start begin maart 2020

Infoavond op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in OC Berenhof


Beste lezer,


Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de heraanleg van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt, Lanaken.

Op dit moment vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen en kabels voor water, gas, elektriciteit en telecom. Deze werken verlopen vlot en zitten goed op schema. Daardoor zal vermoedelijk begin maart 2020 de effectieve heraanleg van de rotonde starten. De volledige herinrichting zou eind juni 2020 klaar moeten zijn.

In de aanloop naar de opstart informeren we u nu al uitgebreid over de timing en de minderhinder-maatregelen. Samen met de gemeente Lanaken organiseren we ook nog  een infoavond.
 

Veilige fietspaden en betere doorstroming
 

Met de heraanleg van de rotonde investeert AWV in meer fietsveiligheid en een betere verkeersdoorstroming op een belangrijke verkeersas. Enerzijds komen er vrijliggende fietspaden en fietsoversteken. Anderzijds wordt de rotonde vergroot en komt er een aparte bypass voor verkeer vanuit Lanaken richting Bilzen.
 

Heraanleg rotonde in twee fases, van maart tot eind juni
 

De infrastructuurwerken van de heraanleg van de rotonde starten begin maart 2020 en zullen vier maanden duren, tot eind juni 2020.
 
De werken worden uitgevoerd in twee fases, waarbij elke helft van de rotonde ongeveer twee maanden in beslag neemt. Van maart tot eind april 2020 vernieuwen we de rotonde aan de zijde van de Bilzerbaan. Van mei tot eind juni 2020 werken we aan de kant van de 2e Carabinierslaan.
 
TIjdens de werken worden de Bilzerbaan en de 2e Carabinierslaan telkens voor twee maanden volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone.
 

Minderhinder-maatregelen voor betere bereikbaarheid en meer leefbaarheid
 

De werfzone wordt ingericht als een drietaks kruispunt met verkeerslichten. Het noord-zuidverkeer op de Kiezelweg N78 tussen Lanaken en Riemst blijft daarbij altijd mogelijk. Het doorgaand bovenlokaal verkeer oost-west (Bilzerbaan – 2e Carabinierslaan N2) tussen Bilzen en Maastricht volgt een omleiding via Riemst of Lanaken. De plaatselijke ontsluiting blijft gegarandeerd via de omliggende zijwegen.

Samen met de input uit een klankbordgroep van bewoners en handelaars bereiden AWV en de gemeente Lanaken enkele verkeersmaatregelen in de omgeving voor tegen de start van de werken. We houden daarbij maximaal rekening met de veiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. Een voorstel is om enkele straten tijdelijk als fietsstraat in te richten.

Meer info vindt u straks op www.wegenenverkeer.be/veldwezelt.


Infomoment Veldwezelt: dinsdag 11 februari om 19.30 uur in Ontmoetingscentrum Berenhof
 

AWV en de gemeente Lanaken nodigen u alvast uit op een infoavond op dinsdag 11 februari om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum Berenhof. Het voltallige projectteam zal aanwezig zijn om alles in detail toe te lichten en vragen te beantwoorden. Wij hopen u alvast talrijk te mogen verwelkomen.
 

Blijf op de hoogte: schrijf in op onze digitale nieuwsbrief
 

Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/veldwezelt vindt alle informatie over de heraanleg van de rotonde. Men kan er zich ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

Nog vragen? Contacteer dan uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via frederik@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855.
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lanaken.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be