Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: E17 paar nachten afgesloten

Renovatie viaduct Gentbrugge

E17 paar nachten afgesloten

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.

In de nacht van 14 juli en in het weekend van 17 juli voeren we opnieuw herstellingen uit op de viaducthelft richting Antwerpen waar nu alle verkeer over rijdt. Zowel richting Kortrijk als richting Antwerpen worden slechte zones heraangelegd in asfalt. De herstellingen zijn nodig voor de veiligheid op het viaduct, maar zijn ook een belangrijke maatregel om de overlast voor omwonenden te beperken. 
 

Herstellingen met hinder richting Kortrijk en Antwerpen

 

E17 richting Kortrijk afgesloten van 14 juli om 21u tot 15 juli om 6u

In de nacht van 14 op 15 juli gaat de E17 richting Kortrijk dicht tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge. Verschillende zones van het wegdek worden afgefreesd en heraangelegd in asfalt. Alle verkeer op de E17 richting Kortrijk moet omrijden via de R4 en de E40.

 

E17 richting Antwerpen (deels) afgesloten van 17 juli om 21u tot 19 juli om 16u


Vanaf vrijdagavond 17 juli gaat de aannemer aan het werk richting Antwerpen. Tijdens deze werken combineren we voegherstellingen en herstellingen aan het wegdek. 's Nachts (van 21u tot 9u) gaat de E17 volledig dicht richting Antwerpen en rijdt iedereen om via de N9 en de R4 (oprit Melle). Overdag blijft één rijstrook open richting Antwerpen.

Kom je uit de richting van Kortrijk (E17) of de richting van de kust (E40) en heb je geen bestemming in het Gentse, kies dan voor de E40 richting Brussel en de knooppunten Merelbeke en Destelbergen (R4). Zo vermijd je oponthoud aan de werfzone.
 
 

Overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken

Momenteel rijdt alle verkeer op één helft van het viaduct. Dit is de viaducthelft die volgend jaar pas aangepakt wordt. Door het extra verkeer krijgt het wegdek het zwaar te verduren. Door geregeld herstellingen uit te voeren, houden we het wegdek tot het einde van deze fase in een zo goed mogelijke staat. Dat is nodig voor de veiligheid van de weggebruikers, maar is ook nodig om de overlast voor de omwonenden tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken. 

Niet alleen de staat van het wegdek is een bepalende factor in de hinder voor de buurt. Ook het snelheidsregime tijdens de werken heeft een invloed. Door voor een snelheidsregime van 50 km/u te kiezen langs de werf, zorgen we voor een veilige werf, maar beperken we ook de geluids- en trillingsoverlast voor de omwonenden. Om ervoor te zorgen dat de maximumsnelheid aan de werf gerespecteerd wordt, is er sinds het het weekend van 11 juli extra controle. Vooral 's nachts, als de snelheidsbeperking het minst wordt opgevolgd, moet de controle een verschil maken. 

Meer info en omleidingsplannen over de werken vind je terug op www.wegenenverkeer.be/gent
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)