Copy

Herinrichting stationsomgeving Liedekerke

 
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Op 14 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van het nieuwe stuk gewestweg vanaf de nieuwe tunnel. Ook werkt Wegen en Verkeer de tunnel zelf af. Tijdens deze werken kan het verkeer enkel in de richting van de rotonde rijden. Het verkeer in de richting van Liedekerke wordt omgeleid via de Nijverheidszone Begijnenmeers. Volgens de huidige planning rondt Wegen en Verkeer de werken aan de gewestweg af tegen het einde van het jaar. Infrabel startte in augustus met de vernieuwing van de perrons en rondt in september de werken aan de toegangen naar de perrons en de nieuwe tunnel af.
 

Wegen en Verkeer legt nieuw deel gewestweg aan

Vanaf 14 september start Wegen en Verkeer met de aanleg van een nieuw stuk gewestweg. Deze weg loopt vanaf de nieuwe tunnel via de ecobrug tot aan de bestaande gewestweg aan de kant van Liedekerke. Het aanleggen van deze gewestweg kadert binnen de vernieuwing van de stationsomgeving van Liedekerke.

Vanaf oktober werkt Wegen en Verkeer ook de gevels, de plafonds en de verlichting van de nieuwe tunnel af.

In de planning  van de werken die u in dit bericht vindt, zijn ‘weerverletdagen’ gerekend. Dat zijn dagen waarop de aannemer niet kan werken door slechte weersomstandigheden. Als het echter gedurende uitzonderlijk lange periodes slecht weer wordt of als er zich andere onvoorziene omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de planning opschuift. In dat geval zal Wegen en Verkeer u daarover informeren.
 

Eenrichtingsverkeer in Affligemsestraat tussen station en rotonde

Tijdens de werken voert Wegen en Verkeer een voorgaande omleiding terug in om het verkeer in de stationsomgeving vlot te laten verlopen. Dit betekent dat het verkeer op de Affligemsestraat tussen het station en de rotonde enkel in de richting van de rotonde kan rijden. Het verkeer in de richting van Liedekerke wordt omgeleid via de Nijverheidszone Begijnenmeers.

Voetgangers kunnen via kleine omleiding het station bereiken

Ook voor de voetgangers voorziet Wegen en Verkeer een kleine omleiding langs de werfzone om het station te kunnen bereiken. Voetgangers kunnen over de parking wandelen, achter het voormalige café doorgaan en via een tijdelijke oversteekplaats het de ingang van het station van Liedekerke bereiken. Omgekeerd kunnen voetgangers die uit het station komen langs deze weg de parking aan de overkant van de straat bereiken. Deze omleiding voor voetgangers is tijdelijk en duurt tot half november. Signalisatie op de werf duidt de omleidingsroute aan. Het plannetje hieronder geeft u alvast een beeld van de te volgen route.

Gewestweg klaar tegen einde van het jaar

Wegen en Verkeer werkt volgens de huidige planning het nieuwe deel van de gewestweg af tegen het einde van het jaar. Deze timing is echter onder voorbehoud van de weersomstandigheden in het najaar van 2015. Hierna stelt Wegen en Verkeer de nieuwe weg open voor alle gebruikers: voetgangers, fietsers, auto- en vrachtverkeer. Vanaf het moment dat de weg wordt opengesteld, kunnen ook de nieuwe standplaatsen voor de bussen in gebruik genomen worden. De handelaars in de omgeving blijven tijdens de werken altijd bereikbaar.
 

Infrabel verhoogt en verlengt alle perrons

In augustus is Infrabel gestart met het vernieuwen van de perrons in het station van Liedekerke. Infrabel verlengt en verhoogt alle perrons om het comfort van de reizigers te verbeteren.

In een eerste fase tussen augustus 2015 en april 2016 wordt de eerste 150m van elk perron opnieuw aangelegd. Met de heraanleg breekt Infrabel ook de bestaande luifels af om elk perron van een nieuwe te voorzien. Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt een deel van de perrons buiten gebruik genomen.Tijdens de eerste fase is de toegangstrap vanuit de reizigersonderdoorgang naar perron 1 afgesloten. Dit perron is via een tijdelijke trap ter hoogte van de NMBS-parking bereikbaar. De perrons 2,3 en 4 blijven toegankelijk via de bestaande reizigersonderdoorgang.
 

Perrondekken over bestaande gewestweg

Infrabel verlengt de perrons in de richting van Denderleeuw zodat de bestaande en nieuwe tunnel centraler komen te liggen. Hierdoor komt het perron boven de gewestweg te liggen en moet de tunnel langer gemaakt worden. Infrabel verlengt eerst de wanden van de tunnel waardoor het voetpad aan de kant van Denderleeuw van september tot en met november afgesloten is. In deze periode zullen soms ook verkeerslichten worden geplaatst om grotere machines voldoende ruimte te geven. Vanaf november start Infrabel vervolgens met het plaatsen van de perrondekken over de weg.

Spoorwegtalud op gelijke hoogte met perrons

In september plaatst Infrabel ook betonnen constructies om het spoorwegtalud ter hoogte van de twee parkings op te hogen. Zo komt het talud op gelijke hoogte met de vernieuwde perrons. Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt gefaseerd een strook van 10m breed langs de spoorwegberm afgesloten.
 

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

Wegen en Verkeer en Infrabel houden u de komende maanden graag verder op de hoogte van de werken aan de stationsomgeving. Buurtbewoners die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken van infrabel, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of mailen naar info.projecten@infrabel.be voor een laatste stand van zaken.
 
 

Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaams-Brabant


Contacteer ons:
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven
tel 016 66 57 50 - fax 016 66 57 55
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be


Email Marketing Powered by Mailchimp