Copy

Herinrichting stationsomgeving Liedekerke

 
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Op 20 oktober 2015 start Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, met werken ter hoogte van de bestaande tunnel van de gewestweg. Om deze werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren zullen gedurende twee periodes verkeerslichten geplaatst worden ter hoogte van de tunnel.

(zie omleidingskaartje onderaan deze nieuwsbrief!)


Welke werken voeren we uit? 

•    De perrons richting Denderleeuw worden verlengd. Op die manier komt de bestaande tunnel en de nieuwe tunnel met toegangstrappen centraler te liggen. (het plaatsen van de perrondekken is voorzien in december 2015) 
•    De huidige tunnel wordt langer gemaakt aangezien het verlengde perron over de bestaande gewestweg zal lopen. 

Het maken van de extra funderingen vereist de inzet van grotere machines ter hoogte van de tunnel die wat ge-luidshinder met zich kunnen meebrengen. Bovendien zal hiertoe op twee momenten een rijstrook afgesloten worden en zullen er verkeerslichten geplaatst worden. 
 

Hinder voor het verkeer

Het doorgaand verkeer van Liedekerke richting E40, Denderleeuw en Teralfene (beide richtingen) zal via de Muilenstraat – Sluisvijverstraat omgeleid worden. 


 

 

 
 

Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaams-Brabant


Contacteer ons:
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven
tel 016 66 57 50 - fax 016 66 57 55
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be


Email Marketing Powered by Mailchimp