Copy
Nieuwsbrief: N73, Tessenderlo: openstelling nieuwe weg

Verlenging N73

Nieuwsbrief 14 oktober 2018

Openstelling nieuw gedeelte en werken kruispunt Snelwegstraat

 

Geachte heer,
Geachte mevrouw, 


Op maandagochtend 22 oktober stelt het Agentschap Wegen en Verkeer de nieuwe N73, vanaf het op- en afrittencomplex 25a op de E313 (gemeente Tessenderlo) tot aan Wasseven / Olmsesteenweg (gemeente Ham), open voor het verkeer. Tussen de E313 en de Nijverheidsweg ligt de nieuwe N73 op het bestaande talud en de brug over het Albertkanaal. Ter hoogte van de Nijverheidsweg buigt de N73 af om samen te vallen met de Zeventig Zillenweg tot aan het kruispunt met Wasseven/Olmsesteenweg. 

Tegelijkertijd met de aanleg van de N73 bouwde Wegen en Verkeer in de Aubruggestraat en de Nijverheidsweg fietstunnels en is het kruispunt met Wassseven helemaal opnieuw aangelegd. De eerste werken voor dit project zijn een goed jaar geleden gestart, in september 2017. 
 

Werken op kruispunt Snelwegstraat van 22 oktober tot eind november

Met de openstelling van de N73 zijn de werken nog niet volledig afgerond. Vanaf maandag 22 oktober werkt de aannemer nog aan de zuidkant van het kruispunt met de Snelwegstraat. 
Dit kruispunt wordt heringericht tot een volwaardig kruispunt met verkeerslichten. De noordkant werd in het begin van het project (september 2017) al vernieuwd. Vanaf 22 oktober pakt de aannemer de zuidkant van het kruispunt aan. De zuidelijke aantakking van de Snelwegstraat op de N73 krijgt een nieuw wegdek en wordt voorzien van bijkomende afslagstroken naar het nieuwe deel van de N73. Deze werken duren ongeveer een maand en worden eind november afgerond. 

Tijdens deze werken is de zuidkant van de Snelwegstraat afgesloten van de N73. Het verkeer dat normaal via deze weg van en naar de E313 rijdt, moet omrijden via de nieuwe N73 en de Kanaalweg. 
 

Werken aan brug Kanaalweg door De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg nv en Infrax starten in dezelfde periode met werken aan de brug van de Kanaalweg. Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren, wordt op de Kanaalweg over een lengte van ongeveer 300 meter de helft van de weg (een rijstrook en het fietspad) ingenomen. Tijdelijke verkeerslichten zorgen dat het verkeer op de Kanaalweg beurtelings langs de werfzone kan rijden.  


Meer informatie over de vernieuwing van het kruispunt Snelwegstraat leest u in onze volgende nieuwsbrief. Op www.wegenenverkeer.be/verlengingN73 vindt u steeds de algemene informatie over het project.

Met vriendelijke groeten,

Wegen en Verkeer Limburg

Facebook
Twitter
YouTube
Website
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Agentschap Wegen en Verkeer · Koning Albert II-laan · 20 bus 4 · Brussel 1000 · Belgium