Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: herstart werken op 15 april

Renovatie viaduct Gentbrugge

Herstart werken op 15 april

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat de werken aan het viaduct uitgesteld waren door de komst van het coronavirus. De aannemer heeft ondertussen de tijd gehad om zich opnieuw te organiseren, zodat de sanering toch van start kan gaan met toepassing van alle veiligheidsvoorwaarden. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de aannemer en de arbeiders bedanken voor de inspanningen die ze daarvoor doen. Het verkeer rijdt vanaf de start van de werken over twee rijstroken in elke richting. Het Agentschap Wegen en Verkeer streeft ernaar om het eerste deel van de werken (de viaducthelft rijrichting Kortrijk) tegen november 2020 af te ronden, maar die timing is afhankelijk van de duur en aard van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn omwille van het coronavirus.
 

Inname linkerrijstroken van 15 april tot 22 april 

Tijdens de heraanleg zal het verkeer richting Kortrijk over twee rijstroken rijden op de andere rijrichting. Om dat mogelijk te maken, moeten we openingen (doorsteken) maken in de middenberm. Dat gebeurt van 15 (5u) tot 22 april met inname van de linkerrijkstroken in beide richtingen. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over 2 rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 70 km/u.

In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 april neemt de aannemer ook de rechterrijstrook en pechstrook in voor werken boven de spoorlijn op het viaduct. Tijdens dit weekend zal het verkeer richting Kortrijk over de linkerrijstrook en middenrijstrook gestuurd worden. 

Verkeer door middenberm en afsluiten op- en afrit vanaf 22 april 

Op donderdag 23 april gaan de renovatiewerken aan de boven- en onderzijde van de viaducthelft richting Kortrijk van start. Verkeer op de E17 zal twee rijstroken in elke richting hebben op de andere helft van het viaduct. Vanaf dan mag er maximum 50 km/u gereden worden. De afrit vanuit Antwerpen naar de N9 en de oprit van de N9 naar de E17 richting Antwerpen gaan dicht. De werken starten met het wegnemen van de geluidsschermen en de brugleuningen richting Kortrijk en de opbraakwerken van het wegdek en de brugdekvoegen. 

Alle info over de werken vind je terug op www.wegenenverkeer.be/gent

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)