Copy
Nieuwsbrief N9 Asse: Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) uitgesteld tot voorjaar 2020

Herinrichting Brusselsesteenweg (N9): Vaal-Langestraat

Asse

Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) uitgesteld tot voorjaar 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer kondigde tijdens de infoavonden in oktober 2018 aan dat de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) tussen Vaal en Langestraat in de zomer van 2019 van start zou gaan. Omwille van wijzigingen aan de plannen en de opname van een bijkomend deel in het project, zullen wij de herinrichting van de Brusselsesteenweg uitstellen tot in het voorjaar van 2020. De nutsbedrijven zijn, zoals voorzien, wel in april gestart met de voorbereidende werken. Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief. 

Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar uw buren of uw kennissen in Asse. Inschrijven kan trouwens nog altijd op de website van AWV

Wijzigingen aan het ontwerp

Op 23 en 24 oktober 2018 organiseerden wij samen met de gemeente Asse, het studiebureau en de andere partners twee infoavonden over het project van de Brusselsesteenweg. Tijdens die ontmoetingsmomenten toonden wij aan de inwoners en handelaars van Asse het voorontwerp van de nieuwe Brusselsesteenweg (N9) tussen de kruispunten met Vaal en de Langestraat dat wij samen met het studiebureau hadden uitgewerkt. De voorbije maanden zijn onze projectingenieurs samen met het studiebureau aan de slag gegaan om jullie feedback mee te nemen en te verwerken. De aangepaste plannen van het ontwerp kan u bekijken op onze website www.wegenenverkeer.be/asse.

Enkele wijzigingen uitgelicht

  • Ter hoogte van het kruispunt met de Benedenstraat wordt de aansluiting met de Brusselsesteenweg verlegd naar links zodat er meer ruimte vrijkomt tussen een auto die hier staat te wachten en het einde van de huizenrij. Hierdoor zullen deze auto’s de fietsers beter zien komen aanrijden.

  • Ter hoogte van alle kruispunten zullen de verhoogde fietspaden op het kruispunt zelf doorgetrokken worden. Dit betekent dat de fietsers hoger dan het wegdek zullen rijden en automobilisten een kleine helling moeten over rijden. Ook deze ingreep zal de zichtbaarheid van de fietsers verbeteren.

  • Ter hoogte van de huisnummer 240 en 151 wordt een bijkomende oversteekplaats (zebrapad) aangelegd.

  • Ter hoogte van de bushalte tussen de huisnummers 172 tot 186 wordt een bijkomende plaats voor laden en lossen voorzien.

  • Op diverse locaties zullen we in de plantvakken en de parkeerstroken meer bomen aanplanten dan eerst was voorzien.

Bijkomend deel in het project

Ten zuiden van de Brusselsesteenweg (N9) ligt de fietssnelweg F212 Asse-Brussel. Zodat fietsers deze fietssnelweg veilig kunnen gebruiken, leggen we op verschillende plaatsen fietsoversteekplaatsen aan. Zo komen er oversteken ter hoogte van de Petrus Ascanusstraat, Kruiskouter, Zittert, Spoorwegbaan, Langestraat en ter hoogte van de oude voetgangers- en fietstunnel tussen station en Petrus Ascanusstraat.

Tussen het station van Asse en Kruiskouter is de fietssnelweg reeds voltooid. Om het vervolg van het traject te vervolledigen zullen we samen met de herinrichting van de Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat ook tussen de spoorwegbrug (route Brussel-Dendermonde) en het kruispunt met de Kortemansstraat een nieuw stuk fietspad en bijhorende oversteek aanleggen.

Omgevingsvergunning verkregen. Start werken voorjaar 2020

Omwille van de wijzigingen aan het ontwerp en het uitwerken van het bijkomende stuk fietspad voor een veiligere ontsluiting van de fietssnelweg F212 hebben we de voorbije maanden onze voorbereidingsperiode voor dit project moeten verlengen. Hierdoor zullen we de werken aan de Brusselsesteenweg pas in het voorjaar van 2020 kunnen aanvatten. Begin april 2019 werd de omgevingsvergunning op basis van de laatste plannen verkregen. De komende maanden publiceren we de opdracht om de werken uit te voeren en starten we de selectieprocedure voor een aannemer op. Wanneer die gekozen is, starten we in het najaar samen met zijn team de voorbereiding van de uitvoering van de werken op. Meer informatie over de vooruitgang van het project leest u in een volgende nieuwsbrief of op onze website www.wegenenverkeer.be/asse.

Nutswerken in april gestart

De nutsbedrijven zijn zoals gepland in april 2019 gestart met de voorbereidende werken voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg. Langs beide zijden van de gewestweg zullen zij het bestaande laagspanningsnet over de volledige werfzone (tussen de kruispunten Vaal en Langestraat) ondergronds brengen. De bovengrondse leidingen worden weggenomen en alle woningen binnen de werfzone zullen worden overgekoppeld op het nieuwe ondergrondse net. Ook zullen de nutsbedrijven van deze vernieuwing gebruik maken om het middenspanningsnet te versterken en te vernieuwen waar nodig. Tot slot verleggen ze telecomkabels van Proximus en leidingen van De Watergroep.

Deze voorbereidende werken worden uitgevoerd in drie fasen en gecoördineerd door Synductis. Meer informatie over hun planning vindt u via www.synductis.be (projectnummer: 101680).

Vragen of opmerkingen? Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur

Vanuit Wegen en Verkeer zetten we onze bereikbaarheidsadviseur Wouter Toelen in op dit project. Tijdens het infomoment van dinsdag 23 oktober kon u hem al ontmoeten. Eind 2018 bezocht hij nogmaals het projectgebied en informeerde hij meerdere handelaars over de werken. Wouter is uw eerste aanspreekpunt voor dit project en kan u contacteren via het e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het telefoonnummer 0472 18 53 21. Actuele informatie over het project vindt u steeds op onze website www.wegenenverkeer.be/asse.

Facebook
Twitter
YouTube
Website


U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief i.v.m. de herinrichting van de Brusselsesteenweg in Asse.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven

wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be