Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei:  een week na de knip van de Plantin en Moretuslei

Een week na de knip van de
Plantin en Moretuslei

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 
Sinds maandag is de Plantin en Moretuslei volledig geknipt ter hoogte van de Provinciestraat. Op het complex Borgerhout is er geen verkeer richting Deurne mogelijk en zijn de op- en afritten beperkt of niet bereikbaar. De nieuwe verkeerssituatie ging niet onopgemerkt voorbij en zorgde de eerste dagen voor extra hinder, zowel op de Singel en de Ring als in bepaalde woonwijken.
 

Verrassingseffect was groot

Het verkeer moest duidelijk wennen aan de nieuwe situatie en heeft weggebruikers klaarblijkelijk verrast. Dat in combinatie met slecht weer en andere werken in de stad en daarbuiten zorgde begin deze week voor heel wat verkeersellende.
 
Uit ervaring weten we dat de overlast bij de start van de werken meestal het grootst is. Het verrassingseffect die eerste dagen speelt hierin een grote factor. De ervaring leert ons daarentegen ook dat de druk afneemt. Automobilisten gaan op zoek naar alternatieven om de werfzone te vermijden.
 

Werfsignalisatie aangepast

We blijven ons echter bewust van de hinder en erkennen dat die reëel is. In samenspraak met de Stad Antwerpen zullen we weggebruikers blijven aansporen om op andere, slimme manieren naar Antwerpen te komen. Het is en blijft het uitgangspunt om verkeer maximaal via de Singel en de Ring af te wikkelen.
 
De voorbije dagen hebben we de werfsignalisatie gecontroleerd en waar mogelijk verduidelijkt. Zo zijn de oranje bordjes ‘centrum’ verdwenen. Hoewel deze borden de U-turn richting de Singel moesten verduidelijken, wekten deze verkeerdelijk de indruk om via de zijstraten richting centrum te rijden.
 

Slim naar Antwerpen? Plan op voorhand je reis

We volgen de situatie de komende dagen en weken van nabij op. En waar mogelijk zullen we zeker bijsturen.
 
Tot slot willen we iedereen oproepen om zijn steentje bij te dragen. Ook weggebruikers hebben een verantwoordelijkheid en moeten de verkeersregels respecteren. Samen komen we door deze moeilijke situatie en we willen je alvast danken voor je begrip en geduld.
 
Kom je straks naar Antwerpen? Plan dan op voorhand je reis via het platform Slim naar Antwerpen voor alternatieven om de stad vlot te bereiken. Op de projectpagina van AWV vind je alle informatie over de werken deze zomer aan de Provinciestraat en het complex Borgerhout. 
 

Nog vragen?

Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be