Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei: verkeer rijdt morgennamiddag zoals vanouds over vernieuwde Plantin en Moretuslei

Verkeer rijdt morgennamiddag zoals vanouds over vernieuwde Plantin en Moretuslei 

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 

Werken Plantin en Moretuslei grotendeels achter de rug

Morgen is het zover: na twee jaar werken is de herinrichting van de Plantin en Moretuslei zo goed als een feit. In de loop van morgennamiddag is opnieuw alle verkeer mogelijk op een van de belangrijkste invalswegen van Antwerpen. Autoverkeer rijdt dan in beide richtingen over de vertrouwde rijstroken en fietsminnend Antwerpen kan voluit genieten van de vernieuwde fietspaden aan weerskanten van de rijweg. Ook de zijstraten tussen de Rolwagenstraat en de Wilrijkstraat, die sinds september waren afgesloten, gaan opnieuw open. AWV en de stad Antwerpen eindigen 2020 alvast zo met een positieve noot.
 
De vernieuwde Plantin en Moretuslei staat voortaan synoniem voor meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tussen het stadspark en het Ringfietspad liggen er nieuwe fiets- en voetpaden, met op het complex Borgerhout ruime opstelzones en dubbelrichtingsoversteken. Op de meeste kruispunten zijn de zogenaamde bypasses verdwenen zodat afslaand verkeer en fietsers elkaar niet langer hinderen. Het kruispunt met de Provinciestraat is voortaan veel overzichtelijker, en pronkt met een moderne tramhalte. Overal is de rijweg in asfalt vernieuwd. Ondergronds is ook plaatselijk de riolering vervangen.


Boven: De Plantin en Moretuslei schittert met ruime fiets- en voetpaden en een comfortabele rijweg.
Onder: Het Singelkruispunt is veel overzichtelijker met ruime en veilige fietsopstelzones.   

 

Bedankt voor uw geduld en begrip

De Plantin en Moretuslei is een veelgebruikte invalsweg naar het stadscentrum, zowel voor fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. Eender welke ingreep zorgt er voor extra verkeersdrukte. Een volledige herinrichting moest dus wel een impact hebben. Die impact was er ook, aanzienlijk zelfs. Rijstroken stadinwaarts en -uitwaarts werden gedurende lange periodes afgesloten.
 
AWV en stad Antwerpen beseffen dan ook dat de voorbije twee jaar niet vanzelfsprekend zijn geweest. Wij willen iedereen - bewoners, handelaars en weggebruikers - dan ook uitdrukkelijk bedanken voor het begrip, geduld en medewerking. De weg was lang en soms hobbelig, maar het resultaat mag er absoluut zijn. Doorgaans klinken we samen met de buurt op de goede afloop, en bij wijze van bedanking, maar de omstandigheden dwingen ons om de plannen voor een buurtborrel voorlopig in de koelkast te stoppen.
 

Laatste afwerkingen Plantin en Moretuslei en aanpassing kruispunt Quinten Matsijslei voorjaar 2021

De grote werkzaamheden zijn dus achter de rug, maar de aannemer verdwijnt nog niet helemaal uit het straatbeeld. Begin volgend jaar vinden nog de laatste afwerkingen plaats, waaronder onder meer het dichtzetten van de doorsteken ter hoogte van de Provinciestraat.
 
Aansluitend zullen AWV en de stad Antwerpen ook nog het kruispunt met de Quinten Matsijslei gedeeltelijk vernieuwen. Aan de kant van het Stadspark verdwijnen de bypasses in functie van ruime fietsopstelzones. De werkzaamheden starten midden januari en duren vermoedelijk tot begin maart. Fietsers zullen steeds langs de werfzone kunnen en verkeer van de Quinten Matsijslei staduitwaarts blijft maximaal mogelijk.

Over deze laatste werkzaamheden zullen we je in januari verder informeren via deze nieuwsbrief.
 

Nog vragen?

Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be