Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei: vrijdag 7 augustus fasewissel Singelkruispunt, opnieuw meer rijstroken beschikbaar

Vrijdag 7 augustus fasewissel Singelkruispunt, opnieuw meer rijstroken beschikbaar

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 
Deze zomermaanden juli en augustus werken we tegelijkertijd aan het kruispunt met de Provinciestraat en de zuidkant van het complex Borgerhout in de richting van Deurne. Waar staan we vandaag, na een maand werken? Je leest het in deze nieuwsbrief.
 

Renovatie zuidkant complex Borgerhout halfweg

De aannemer werkte de afgelopen weken flink door. Resultaat? De werken zitten nog steeds goed op schema. De zuidkant van de Luitenant Lippenslaan, de brug over de Ring, krijgt momenteel een grondige renovatiebeurt. De werken zijn vergelijkbaar met die aan de noordkant afgelopen zomer vorig jaar. Daarbij wordt de volledige bovenbouw opgebroken en vervolgens stap voor stap opgebouwd. Deze en volgende week plaatst men de waterdichting en roofing. Daarna volgen de betonnen kantstroken en de asfaltwerken.
 

Kruispunt Provinciestraat tot onderlaag asfalt

Verderop, stadinwaarts, vernieuwt de aannemer gelijktijdig het kruispunt met de Provinciestraat. Ook hier staat de planning op punt. Ondergronds zijn de rioleringswerken volledig klaar. Het kruispunt is aangewerkt tot de fundering. Deze week stort de aannemer de lijnvormige elementen en plaatst hij de onderlagen asfalt. Gelet op de hoge temperaturen is het belangrijk dat het kruispunt volledig verkeersvrij blijft. Zo vermijden we samen schade aan zowel de uitgevoerde werken als aan de voertuigen. 
 
Verder zijn de nieuwe tramsporen al aangelegd. De tram 11 rijdt nu alweer een tijdje zoals vanouds. De tramsporen moeten de komende weken wel nog gebetonneerd worden. Dit gebeurt zonder hinder voor het tramverkeer. Ook het perron van de nieuwe tramhalte moeten we nog aanleggen, net zoals de voetpaden en asfaltverhardingen.


Beeld links: De rijstroken staduitwaarts van de Plantin en Moretuslei gaan eind deze week in gebruik.
Beeld midden: De tramsporen aan het kruispunt Provinciestraat zijn aangelegd: tram 11 rijdt opnieuw zoals vanouds.
Beeld rechts: De ruime wachtzone voor fietsers op het Singelkruispunt krijgt vorm.
 
 

Fasewissel Singelkruispunt: vernieuwing rijstroken richting Stadspark

Binnen de huidige fasering wordt ook het Singelkruispunt heraangelegd. Sinds begin juli werken we op de rijstroken staduitwaarts van de Plantin en Moretusei en die van de Singel-Zuid richting Berchem. Op de Singel-Noord vernieuwen we de linksafslagstrook en de middenberm.
 
Aanstaande vrijdag 7 augustus ronden we deze werken af en start een nieuwe fase. De werfzone verhuist dan naar de rijstroken stadinwaarts van de Plantin en Moretuslei, tot aan de Wilrijkstraat, en naar de buitenste rijstrook van de Singel-Noord, aan de kant van de spoorweg (zie onderstaand werfschema). De fasewissel gebeurt op vrijdag vanaf 6 uur ’s morgens onder politiebegeleiding.
 

Opnieuw meer rijstroken vrij op Singelkruispunt

Verkeer op het Singelkruispunt blijft nog steeds beperkt, maar vanaf vrijdag komen er wel extra rijstroken vrij, voornamelijk staduitwaarts op de Plantin en Moretuslei en op de Singel-Zuid komende van Berchem. Dat zou opnieuw de verkeersdruk wat moeten verlichten.
 
Fietsers fietsen in beide richtingen nog steeds over het fietspad aan de bovenkant van de brug. Vanaf de spoorwegbrug gebruiken ze het pas aangelegde fietspad.
 
De brug over de Ring blijft volledig afgesloten in de richting van Deurne-Zuid. En ook de op- en afritten in de werfzone zijn niet toegankelijk. Vanaf de Ring komende van Antwerpen-Noord moet verkeer verplicht richting de Singel.
 
Bestemmingsverkeer richting zwembad Plantin Moretus volgt een korte omleiding via de Vandenpeereboomstraat. De parking is tot eind augustus niet meer bereikbaar vanaf de Plantin en Moretuslei.


Verkeerssituatie Singelkruispunt en complex Borgerhout vanaf vrijdag 7 augustus.
 

Slim naar Antwerpen

Door de knip van de Plantin en Moretuslei en de beperkte toegankelijkheid van het complex Borgerhout, adviseren we om de werfzone maximaal te vermijden.
 
Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft wel mogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Provinciestraat is er geen doorgang naar het centrum. Fietsers volgen een korte omleiding rond de werfzone.Verkeer richting het centrum sturen we maximaal langs de Singel en de Ring. Vervolgens kies je de juiste afrit in functie van je eindbestemming:
  • Verkeer centrum-noord: afritten Merksem en Deurne
  • Verkeer centrum-zuid: afritten Centrum-zuid (Antwerpen-centrum en Het Zuid) en Berchem.
Voor de beste reisweg check je best Slim naar Antwerpen via www.sna.be.
 

Nog vragen?

Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be