Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei: Quinten Matsijslei een week volledig onderbroken voor verkeer vanaf maandag 8 maart

Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei:

Quinten Matsijslei een week volledig onderbroken voor verkeer vanaf maandag 8 maart
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 

Afwerken aansluiting Quinten Matsijslei met Plantin en Moretuslei

Op 18 januari startte AWV met de heraanleg van het kruispunt van de Quinten Matsijslei met de Plantin en Moretuslei aan de kant van het Stadspark. De eerste fase is nu klaar en vanaf maandag 8 maart begint de tweede fase waarin het kruispunt wordt afgewerkt. Om de rijweg zelf te vernieuwen, is het noodzakelijk om de Quinten Matsijslei te onderbreken voor verkeer vanaf maandag 8 maart tot en met vrijdag 12 maart.
 

Korte omleiding rond het Stadspark via de Rubenslei

De korte omleiding rond het Stadspark via de Rubenslei die vandaag al geldt om de Quinten Matsijslei en haar zijstraten te bereiken zal vanaf maandag in beide richtingen lopen. Het verkeer op de Quinten Matsijslei kan omkeren ter hoogte van de Jacob Jacobsstraat.
 
De impact voor fietsers en voetgangers blijft beperkt. Zij passeren de werf via veilige fiets- en wandelcorridors op de Plantin en Moretuslei en het al aangelegde voetpad langs het Justitiehuis en het Stadspark.


 

Herstellen middenberm aan Hotel Arras: verminderde rijstroken buiten de spits

Vanaf deze week tot en met vrijdag 12 maart vernieuwen we ook nog de middenberm ter hoogte van Hotel Arras en planten we er de laatste bomen aan. Buiten de spitsuren en over een beperkte afstand moet het verkeer in beide richtingen over 1 rijstrook rijden. Voor fietsers en voetgangers is er geen hinder.
 

Laatste afwerkingswerken met beperkte hinder

Vanaf maandag 15 maart tot en met vrijdag 19 maart voeren we lokale herstellingswerken uit in de buurt, onder andere aan de vluchtheuvel in de Lange van Ruusbroecstraat. De rijweg wordt er afgesloten ter hoogte van de Plantin en Moretuslei en is tijdelijk uitsluitend bereikbaar via de Wolfstraat en Walvisstraat.
Verder ruimt de aannemer de werf op en doet hij nog een laatste controle van de werken. Dit zal geen verkeershinder met zich meebrengen.
 
We trekken dus stilaan een streep onder het hoofdstuk van de vernieuwingsoperatie voor de Plantin en Moretuslei. In onze volgende en laatste nieuwsbrief blikken we nog eens terug op het afgelegde parcours.
 

Nog vragen?

Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be