Copy
Nieuwsbrief Londerzeel Zuid: terugblik infoavonden, fasering werken

Nieuwsbrief A12 

Londerzeel Zuid

Londerzeel Zuid:
terugblik infoavonden, fasering werken.

U ontvangt deze e-mail omdat u zich inschreef voor de nieuwsbrief over het project “Londerzeel Zuid” van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen. In deze eerste nieuwsbrief blikken we terug op de infoavonden en gaan we kort in op de fasering van de werken.

Project-Milieueffectenrapport

In oktober 2018 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de beheerder van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen, een volgende stap gezet voor de herinrichting van het verkeersknooppunt Londerzeel Zuid. AWV is gestart met de opmaak van het project-milieueffectenrapport (project-MER) waarin de impact van de herinrichting op de omgeving onderzocht wordt. Hoe een Project-MER tot stand komt en welke elementen hierin onderzocht worden, leest u op onze website.

> Lees meer over het Project-MER

 

Minderhinder-werkgroep

Op het infomoment in juni 2018 kon u zich inschrijven voor de Minderhinder-werkgroep. Deze werkgroep buigt zich over de maatregelen die nodig zijn om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben de inschrijvingen afgesloten en zullen alle inschrijvers binnenkort contacteren voor een eerste overlegmoment.

De afgelopen maanden heeft AWV ook gesprekken gevoerd met de omwonenden van het project en met bedrijven uit de buurt. Naar aanleiding van die gesprekken wordt momenteel het ontwerp verder verfijnd, om tegemoet te komen aan de opmerkingen en vragen. Het finale ontwerp zal onderzocht worden in het project-milieueffectenrapport (project-MER).

> Lees meer over de Minderhinder-werkgroep

 

Werken in 6 fasen voor minder hinder

Wanneer en hoe de werken zullen uitgevoerd worden is nog niet definitief, maar wij bereiden het project verder voor om de werken te kunnen starten in 2021. Samen met het studiebureau willen we de werken zo organiseren dat de impact op de omgeving en de mobiliteit zo beperkt mogelijk is. Daarom zullen we waarschijnlijk werken in 6 grote fases. “Waarschijnlijk”, want de fasering moet nog verder besproken worden en er kunnen nog wijzigingen doorgevoerd worden.

> Ontdek de 6 fases van de werken | Bekijk het grotere plaatje via de planning

U kan alle informatie van de infoavond nog eens nalezen in dit overzicht van de infopancartes die op de avonden van 26 en 27 juni aan bezoekers werden getoond.

Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je schreef je in voor deze nieuwsbrief op www.londerzeelzuid.be

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven
016/66 57 50 
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be