Copy
Nieuwsbrief spitsstroken E313 MER-studie 01/04/2021

E313 MER-studie spitsstroken

Nieuwsbrief 1 april 2021

Uitnodiging online infosessies
bevindingen project-MER spitsstroken

 

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de voortgang van het milieueffectenonderzoek voor de spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Ham.


Ontwerp van project-MER klaar

Studiebureau Arcadis heeft ondertussen het milieueffectenonderzoek afgerond en de conclusies neergeschreven in een ontwerp project-MER. Het dossier wordt voorgelegd aan de dienst MER voor een tweede scopingsadvies. Nadien kan AWV de nodige plannen opmaken om een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen, waaraan het voorlopig project-MER wordt toegevoegd.

Het ontwerp project-MER is integraal raadpleegbaar via de MER-dossierdatabank van Omgeving.vlaanderen.be.

Inspraakreacties kunnen ingediend worden bij het team MER via e-mail: mer@vlaanderen.be (met vermelding van het dossiercode PR3301). Reageren kan tot 30 april 2021. 

 

Twee infosessies met mogelijkheid om vragen te stellen

Zoals we bij de eerste participatiefase beloofd hebben, organiseert AWV een nieuwe mogelijkheid om in gesprek te gaan met de omwonenden over het project-MER. De bedoeling is om bewoners te informeren en ze de mogelijkheid te bieden om toelichting te vragen bij het gevoerde onderzoek. Het zal voor alle duidelijkheid niet mogelijk zijn om formele bezwaren in te dienen. Dat kan later tijdens het openbaar onderzoek bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De online infosessies vinden plaats op maandag 18 april en dinsdag 19 april 2021, telkens van 19h30 tot 21 uur.

Tijdens iedere sessie presenteert het studiebureau eerst de belangrijkste conclusies uit het ontwerp project-MER. Vervolgens krijg je de kans om je vragen te stellen aan de experten van het studiebureau en de projectleider.
 
Je kan zelf kiezen welk moment voor jou het beste uitkomt om de infosessie te volgen. Het is wel verplicht om je vooraf in te schrijven via deze link.

Eén dag voor de infosessie ontvang je een mail met praktische tips en de link voor de sessie. Na de sessie publiceren we ook een verslag.
 

Het project

Het Agentschap wegen en verkeer wil in de toekomst volwaardige spitsstroken invoeren tussen het klaverblad Lummen en de afrit 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13km en in beide richtingen. 

Er zullen op termijn evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren. 

Dit zal de doorstroming op de E313 verbeteren. Naast het aanpakken van de files wil men ook verkeer weghalen van de secundaire wegen rond de E313.
 

 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over dit project vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.

Men kan er ook inschrijven op deze digitale nieuwsbrief en de infosessies.


Met vriendelijke groeten

Wegen Limburg
 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Tessenderlo.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be