Copy
Heraanleg complex Aalter: bent u tevreden over de communicatie?

Heraanleg complex Aalter

Bedankt om uw mening te geven

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De lange files op de afrit naar Aalter zijn voorgoed verleden tijd. Met de komst van drie rotondes en een fly-over van de E40 naar de N44 realiseerde het Agentschap Wegen en Verkeer veiliger verkeer door het vlotter te laten rijden. Evenveel aandacht ging naar veiligheid voor de fietsers. Met vrijliggende fietspaden en twee nieuwe fietstunnels is een veilige fietsverbinding naar Aalter gegarandeerd. 
Tijdens de heraanleg zijn ook 2 bruggen in de E40 vervangen, één over de Steenweg op Deinze en één over de Tieltsesteenweg. Na meer dan twee jaar werk, willen we graag van u uw mening weten over de gevoerde communicatie.


Het afgewerkte op- en afrittencomplex vanuit de lucht 
 


 

Tevredenheidsonderzoek

Het Agentschap Wegen en Verkeer en haar partners hechten veel belang aan het beperken van de hinder voor omwonenden, de naburige bedrijven en passanten van onze werven. Om onze werking op dit vlak voortdurend te verbeteren polsen we graag naar jouw mening. Via de link hieronder willen we je graag uitnodigen om een korte enquête in te vullen over hoe jij de werken en de hinder ervaren hebt en hoe we dit nog kunnen verbeteren. 

Neem hier deel aan de enquête

De antwoorden worden anoniem verwerkt en je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor deze bevraging.

Alvast van harte bedankt voor je medewerking.
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U heeft zich ingeschreven via www.wegenenverkeer.be.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be