Copy
Nieuwsbrief N207 Liedekerke: Werken aan natuurgebied De Valier gestart

Herinrichting stationsomgeving

Liedekerke

Werken aan natuurgebied De Valier gestart


Beste bewoner,

Nu het einde van het jaar nadert, willen we u in 2016 een laatste keer informeren over de voortgang van de werken in de stationsomgeving. Wegen en Verkeer werkt aan het natuurgebied De Valier, Infrabel werkt verder aan de perrons en NMBS bouwt het nieuwe stationsgebouw. Deze werken gaan in 2017, na het bouwverlof, allemaal verder. Een kort overzicht leest u in deze nieuwsbrief.

 

NMBS en Infrabel werken verder

In onze laatste nieuwsbrief gaven we aan dat de focus van de werken verschoof naar de bouw van het nieuwe stationsgebouw en de afwerking van de perrons en tunnels. De bouw van het nieuwe stationsgebouw schiet goed. Indien de huidige planning wordt gerespecteerd, zullen de ruwbouwwerken klaar zijn in het voorjaar van 2017. Wanneer de werken aan het station volledig afgerond zijn, werkt Wegen en Verkeer het stationsplein af.

 

SAM_1559.JPG

 

Infrabel werkt de perrons (eerste  fase) en de nieuwe toegangstrappen ook af in het voorjaar van 2017. Gedurende deze periode zullen ook de perronluifels en de draagstructuur van de liften geplaatst worden. Wanneer die werken afgerond zijn, kunnen de nieuwe toegangen in gebruik genomen worden.

 

SAM_1567.JPG

 

Natuurgebied De Valier krijgt meer ruimte

Wegen en Verkeer is ondertussen gestart met de eerste werken aan het natuurgebied De Valier. In de omgeving van het station krijgt De Valier een nieuwe indeling met meer ruimte voor water wat het overstromingsgevaar in de omgeving gevoelig vermindert. Bovendien zijn er ecobruggen aangelegd die de lokale fauna en flora niet zullen verstoren. Ook in 2017 werkt Wegen en Verkeer verder aan de vernieuwing van dit deel van het natuurgebied.

 

SAM_1562.JPG


Parking Begijnenmeers wordt afgewerkt

De nieuwe parking ter hoogte van de Nijverheidszone Begijnenmeers wordt voorzien van het nodige groen. De aannemer plant bomen en hagen en brengt schors aan op de bermen. Ondertussen wordt de parking al volop gebruikt door de automobilisten.

SAM_1564.JPG

 

Oude tunnel wordt fietserstunnel

Nu de nieuwe tunnel onder de sporen in Liedekerke open is voor het verkeer, kan de oude tunnel aangepakt worden. De oude tunnel wordt deel van de nieuwe fiets- en voetgangersroute waar ook de recent geplaatste fiets- en voetgangersbrug deel van uitmaakt. Wegen en Verkeer en Infrabel bouwen de oude tunnel om tot een fietstunnel. Naast een doorgang voor fietsers worden hier ook fietsenstallingen voorzien. De werken aan de tunnel zijn reeds gestart en lopen door in 2017.

 

Nieuwe parking aan oude stationsgebouw

De site van het oude stationsgebouw zal in de toekomst ook dienst doen als parking. In de zomer van 2017 start Wegen en Verkeer hier met de bouw van een nieuwe parking. 

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

Wegen en Verkeer en Infrabel houden u de komende maanden graag verder op de hoogte van de werken aan de stationsomgeving. Buurtbewoners die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken van infrabel, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 (elke dag van 7u tot 22u) of mailen naar info.projecten@infrabel.be voor een laatste stand van zaken.

Facebook
Twitter
YouTube
Website


U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven

wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be