Copy
NIEUWSBRIEF AWV - Vervolg nutswerken Ovonde Fabiola - 1 juli 2022

Ovonde Fabiola

vervolg nutswerken

Met deze nieuwsbrief herinnert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag over het vervolg van de werken op de Aarschotbaan en de Liersesteenweg (N10).
 
Begin dit jaar zijn de nutswerken gestart op de Mechelsesteenweg (N15) en Aarschotbaan/ Liersesteenweg (N10). De nutsmaatschappijen vernieuwen hun kabels en leidingen voor stroom, water, gas en telecom. Deze vernieuwingswerken zijn nodig alvorens de aanleg van de nieuwe fietspaden en de bouw van de ovonde kan starten. 

Vanaf zaterdag 16 juli: Mechelsesteenweg aan beide zijden van rotonde Fabiola opnieuw open 

Als alles volgens plan verloopt, gaat volgende week zaterdag 16 juli de Mechelsesteenweg langs beide zijden van de rotonde opnieuw open. Verkeer kan dan opnieuw in alle richtingen de rotonde kruisen.
 

Eerste helft van augustus: archeologisch onderzoek 

Begin augustus tot midden augustus wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd op het terrein waar Dancing Fabiola ligt. Tijdens deze werken zal er geen hinder zijn voor de omwonenden of voor het verkeer.
 

Tweede helft van augustus: vervolg nutswerken langs N10 

Vanaf 16 augustus starten de nutswerken langs de Aarschotbaan/Liersesteenweg (N10). Meer info hierover lees je in de volgende nieuwsbrief.

Meer informatie? 

Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop van de (nuts)werken kan je terugvinden op www.wegenenverkeer.be/ovondefabiola. Met vragen kan je steeds terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaarheid.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be