Copy
Nieuwsbrief fietspadenproject N10: Start voorbereidende werken - online infosessie 18/01

Start voorbereidende werken
en nutswerken

Online infosessie op dinsdag 18 januari

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden op Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10).
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10) tussen de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg en de Houwstraat in Berlaar herinrichten. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Op de kruising met de Mechelsesteenweg (N15) wordt de bestaande fabiolarotonde omgebouwd tot een ovonde met fietstunnels.
 

Start voorbereidende werken en nutswerken eind januari 2022

Voor de effectieve aanleg van de nieuwe fietspaden en de bouw van de ovonde kan starten, moet het terrein bouwrijp worden gemaakt en vernieuwen de nutsmaatschappijen de nutsleidingen. Deze voorbereidende werken starten eind januari 2022, verlopen in verschillende fases en duren tot het najaar 2022.
 

Beperkte hinder tijdens voorbereidende werken

De voorbereidende werken zijn opgedeeld in vier fases:
 
Fasering voorbereidende werken Hinder Duur
Fase 1: bouwrijp maken van de zone waar nieuwe nutsleidingen komen Fietsomleiding rond N10 1 maand
Fase 2: boringen aan weerszijden van N15 onder het kruispunt met N10
Hinder: rijstrook van rotonde naar N15 afgesloten aan beide zijden

Omleiding:
- van Heist-op-den-Berg naar Putte via N10 en Houwstraat
- van Putte naar Heist-op-den-Berg via N10 en Lostraat
 
2 à 3 maanden
Fase 3: verleggen nutsleidingen aan weerszijden van N10 en rondom rotonde Beurtelings verkeer op N10 door inname van 1 rijstrook 5 à 6 maanden
Fase 4: koppelen van nieuwe nutsleidingen aan bestaande Beperkt en lokaal 1 à 2 maanden
 

Schrijf in voor de online infosessie op dinsdag 18 januari

In het kader van de start van de voorbereidende werken organiseren AWV en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte een online infosessie voor de bewoners op dinsdag 18 januari om 19.30 uur. We lichten dan het verloop van de werken toe, de bijhorende verkeerssituatie en staan uitgebreid stil bij jullie vragen.

Inschrijven kan t.e.m. 16 januari via www.wegenenverkeer.be/ovondefabiola of klik op onderstaande knop.
 
Schrijf nu in

Aparte infosessie voor handelaars

Voor de handelaars organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met Ondernemend Heist, UNIZO en Voka een aparte online infosessie op woensdag 12 januari om 19.30 uur. Handelaars ontvangen hierover deze week een aparte uitnodiging via e-mail. Toch geen e-mail ontvangen als handelaar? Mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be voor meer info.
 

Nog vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur tijdens de kantooruren op 0468 03 53 84 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be