Copy
Nieuwsbrief fietspadenproject N10: Rotonde Fabiola wordt ovonde met vijf fietstunnels - digitale infosessie op 22 juni

Rotonde Fabiola wordt ovonde met vijf fietstunnels

Digitale infosessie op dinsdag 22 juni

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden op de Aarschotbaan en de Liersesteenweg (N10).
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de herinrichting van de Aarschotbaan en de Liersesteenweg (N10) tussen de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg en de Houwstraat in Berlaar. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Op de kruising met de Mechelsesteenweg (N15) wordt de bestaande fabiolarotonde omgebouwd tot een ovonde met fietstunnels.
 

Rotonde wordt ovonde met 5 fietstunnels

De bestaande rotonde Fabiola, genoemd naar de vroegere dancing aan het kruispunt van de Liersesteenweg (N10) met de Mechelsesteenweg (N15) in Heist-op-den-Berg, maakt plaats voor een volledig nieuwe ovonde. Dat is een langgerekte rotonde, met twee rijstroken voor het autoverkeer. Er komt ook een extra tak voor verkeer naar de toekomstige Colruyt-site. Fietsers kunnen straks via 5 fietstunnels onder de rotonde doorrijden en hoeven zo nooit de auto’s te kruisen.


Bovenaanzicht van de nieuwe ovonde.


De 5 fietstunnels komen samen in het midden van de ovonde.
 

Aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

Momenteel loopt de procedure voor de omgevingsvergunning. Op 9 juni diende AWV de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij Ruimte Vlaanderen. In het kader hiervan loopt binnenkort een openbaar onderzoek. In die periode kunnen geïnteresseerden zowel online via het publieke Omgevingsloket Vlaanderen als op het gemeentehuis (dienst Vergunningen, na afspraak) de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren. Het referentienummer dat je hiervoor nodig hebt, is 2021032811. Zodra bekend, vind je de startdatum van het openbaar onderzoek terug op www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg.
 
Wat de start van de werken betreft, worden ten vroegste in het najaar van 2021 de eerste voorbereidende nutswerken uitgevoerd. De hoofdwerken aan de riolering, fietspaden en ovonde volgen vermoedelijk in 2022.
 

Schrijf in voor de digitale infosessie op dinsdag 22 juni

In het kader van het openbaar onderzoek organiseren AWV en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Putte een digitale infosessie op dinsdag 22 juni om 19.30 uur. We lichten dan onze plannen toe en staan uitgebreid stil bij jouw vragen.
 
Inschrijven kan tot en met zondag 20 juni via www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg.
 
Kom alvast voorbereid naar de infosessie en lees je in op bovenstaande website. Je vindt er een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop terug.
 

Nog vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be