Copy


Nieuwe brug over expresweg (N49) aan Stoepestraat
Nieuwsbrief (2) augustus 2022

 
Via deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de herinrichting van het kruispunt N49/Stoepestraat (N448). Met die herinrichting werken Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeenten Assenede en Zelzate aan vlotter en veiliger verkeer op en rond de N49 in Assenede.
Werken kruispunt Assenedesteenweg/Kanaalstraat eerder afgerond
De werken voor de aanpassing van het kruispunt van de Assenedesteenweg met de R4 lopen vlotter dan voorzien. 31 augustus zouden de werken aan het kruispunt klaar moeten zijn en kunnen we het kruispunt open stellen. Net op tijd om school en woon-werkverkeer bij de start van het schooljaar in alle veiligheid te kunnen laten verlopen. De werken voor de aansluiting van de nieuwe paralllelweg op de Kanaalstraat zullen wel nog enkele maanden duren. Hier mikken we op november voor het afwerken van de nieuwe aansluiting. 
 
Werken Stoepestraat op schema, eind september nieuwe verkeerssituatie
Tot begin september vinden sleufwerken plaats aan de zuidkant van de rijbaan. Vanaf begin september starten we met het overkoppelen van de huizen op de nieuwe leidingen. Tot eind september 2022 geldt er éénrichtingsverkeer in de Stoepestraat (N448), richting Ertvelde. Fietsers kunnen wel in twee richtingen via een corridor langs de werken passeren. 
De start van de weg- en rioleringswerken is nog steeds voorzien op 26 september 2022. Vanaf dan zal de Stoepestraat onderbroken worden voor doorgaand verkeer. In een volgende nieuwsbrief volgen hierover meer details.
Bekijk hier hoe je rijdt tijdens de nutswerken
Werken Gavergrachtstraat en fietstunnel
Tot 31 augustus voert de aannemer werken uit aan de Gavergrachtstraat tussen de Stoepestraat en de Holstraat. De werken hebben als doel de parallelweg op te waarderen en te verbreden. Het gaat om een aparte fase in de werken met zeer beperkte hinder. Deze werken zitten op schema.
De werken aan de fietstunnel en de parallelweg duren dan weer wat langer dan voorzien en zullen niet begin september afgerond zijn. Meer details over de nieuwe planning vind je binnenkort op onze website.
Vragen?
Heb je vragen over deze werken, neem dan contact op met de omgevingsmanager van Wegen en Verkeer via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of via het nummer 0476 72 22 57 (op weekdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur).
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

   

Deel Deel
Tweet Tweet
Mail Mail
Wenst u niet langer onze nieuwsbrief te ontvangen?
U kan uw gegevens aanpassen of volledig uitschrijven van deze lijst.