Copy
Asse: Vaal - Langestraat
Nieuwsbrief oktober 2020
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Asse, Aquafin en Farys voeren vanaf augustus 2020 werken uit op de Brusselsesteenweg in Asse. Via deze nieuwsbrief informeren we je op regelmatige tijdstippen over de inhoud en de voortgang van de werken. De website www.wegenenverkeer.be/asse geeft een volledig overzicht van het project. Heb je bijkomende vragen over de werken of de bereikbaarheid van je woning of handelszaak? Neem dan contact op met onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.
Vanaf 13 oktober ook werken aan andere kant van Brusselsesteenweg
Sinds eind augustus werken we op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Langestraat. De werken op de kant waar het verkeer normaal richting Asse rijdt (de noordelijke weghelft), zitten er bijna op. Als laatste stap worden nog nieuwe fietspaden aangelegd en komen er nieuwe klinkers langs het fietspad. Vanaf dinsdag 13 oktober verplaatste de werf zich naar de andere weghelft. Volgens de huidige planning werken we hier verder tot begin 2021. Daarna schuift de werf op richting Asse.
Lees hier alles over de fasering van de werken.
Verkeerssituatie op Brusselsesteenweg blijft dezelfde tot begin 2021
De situatie voor het verkeer blijft vanaf nu dezelfde tot begin 2021. Het verkeer moet steeds beurtelings langs de werken rijden door middel van verkeerslichten. De Langestraat blijft ook tot begin 2021 onderbroken aan de aansluiting met de Brusselsesteenweg. Vanaf begin 2021 wordt de Brusselsesteenweg zelf gedeeltelijk afgesloten. Wie richting Asse rijdt, moet vanaf dan omrijden via de E40 naar het op-en afrittencomplex van Ternat.
Lees hier alle info over de verkeershinder
Maatregelen op omleiding voor veiligheid fietsers
Fietsers langs de Brusselsesteenweg worden in beide richtingen omgeleid langs de straten ten noorden van de Brusselsesteenweg. Om de veiligheid voor fietsers hier te verzekeren, werden de nodige maatregelen genomen. Zo geldt er op de omleidingen een snelheidsbeperking van 30 km/u. De politie voert er ook actief controles uit.
Vragen of suggesties? 
Actuele hinder
Timing en fasering
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

   

Deel Deel
Tweet Tweet
Mail Mail
Wenst u niet langer onze nieuwsbrief te ontvangen?
U kan uw gegevens aanpassen of volledig uitschrijven van deze lijst.