Copy
Nieuwsbrief E313 spitsstroken Beringen - Ham - 18/05/2022

E313 spitsstroken tussen
Beringen en Ham

Nieuwsbrief 18 mei 2022

Beste lezer,
 
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de invoering van spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Ham.
Om de doorstroming op de E313 te verbeteren wil het Agentschap Wegen en Verkeer spitsstroken invoeren tussen het complex 26 Beringen en complex 25 Ham. Hiervoor zullen de pechstroken uitgebreid worden tot volwaardige rijstroken. Het gaat concreet om de aanleg van 14 pechhavens en aanpassingen aan de op- en afrittencomplexen 26 Beringen en 25a Tessenderlo. Het bestaande wegdek ondergaat over 16,5 kilometer ook een innovatieve geluidsreducerende ingreep

In september 2020 werden de eerste 5 kilometer Limburgse spitsstroken op de E313 al geopend tussen Lummen en Beringen. Daar komt nu in beide richtingen 8 kilometer bij tussen Beringen en Ham. Hier worden straks op piekmomenten de huidige pechstroken dynamisch ingezet als spitsstroken.
 
Meer details vind je onder toekomstbeeld

Openbaar onderzoek in het kader van aanvraag omgevingsvergunning 

De studie voor de aanleg van de spitsstroken tussen Beringen en Ham loopt al een hele tijd. In 2020 en 2021 werden er diverse participatierondes georganiseerd waarbij bewoners en geïnteresseerden het milieueffectenrapport konden inkijken. Ondertussen is ook het dossier voor de omgevingsvergunning opgemaakt en ingediend. Het ontwerp-MER maakt hier onderdeel van uit. In het kader van die vergunningsaanvraag start binnenkort een openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt.

Schrijf in voor de online informatievergadering op 30 mei

Om de omwonenden en andere geïnteresseerden nogmaals de kans te geven vragen te stellen over het project, organiseert AWV op maandag 30 mei 2022 om 19.30u een online informatievergadering. Neem zeker de projectpagina’s op voorhand door. Heb je nog vragen stel ze dan meteen via het inschrijvingsformulier, zodat het projectteam deze zo concreet mogelijk kan beantwoorden. Inschrijven is verplicht en kan tot en met zondag 29 mei.

Schrijf nu in

Nog vragen?

Contacteer de omgevingsmanager via 0465 09 40 84 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.
 

Met vriendelijke groeten,

Wegen Limburg

 

Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Tessenderlo.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be