Copy
Nieuwsbrief fietspadenproject N10: Nieuwe riolering en fietspaden voor Aarschotsebaan in Berlaar: online infosessie op 26 oktober

Nieuwe riolering en fietspaden voor Aarschotsebaan in Berlaar

Online infosessie op dinsdag 26 oktober

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden op de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar.
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, rioolbeheerder Pidpa, de gemeente Berlaar en de stad Lier vroegen een omgevingsvergunning aan voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar.
 

Vrijliggende fietspaden langs N10

We zetten met deze werken sterk in op een verhoging van het comfort en de veiligheid van de fietser. Bij de herinrichting leggen we de nieuwe fietspaden volledig gescheiden van de rijweg aan. Dit doen we door ze te verplaatsen tot achter een groene berm (binnen de bebouwde kom) of de bestaande gracht (buiten de bebouwde kom). De nieuwe fietspaden worden tussen 1,75m en 2m breed.
 

 

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, maakt de rioolbeheerder van de gelegenheid gebruik om ook de riolering grondig te vernieuwen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.
 

Aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek

Begin oktober dienden we de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij Ruimte Vlaanderen. In het kader hiervan loopt binnenkort een openbaar onderzoek van 30 dagen. In die periode kunnen geïnteresseerden zowel online via het publieke Omgevingsloket Vlaanderen als op het gemeentehuis in Berlaar (dienst Openbare werken, na afspraak) de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren. Zodra bekend, verschijnt de startdatum van het openbaar onderzoek op www.wegenenverkeer.be/berlaar.

In verband met de start van de werken: ten vroegste in het voorjaar 2022 wordt het terrein bouwrijp gemaakt. De nutswerken en de hoofdwerken volgen aansluitend in de loop van 2022.
 

Schrijf in voor de online infosessie op dinsdag 26 oktober

In het kader van het openbaar onderzoek organiseren de projectpartners een online infosessie op 26 oktober om 19.30 uur. We lichten dan onze plannen toe en staan uitgebreid stil bij jouw vragen.
 
Inschrijven kan tot en met zondag 24 oktober via www.wegenenverkeer.be/berlaar.
 
Kom alvast voorbereid naar de infosessie en lees je in op bovenstaande website. Je vindt er een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop terug.
 
Schrijf nu in

Nog vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be