Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: update over de werken

Renovatie viaduct Gentbrugge

Verloop van de werken en werfbezoek

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.

Via deze weg geven we u graag een update over het verloop van de werken aan het E17-viaduct. 

Werken in weekend 21-23 augustus vlot verlopen 

Vorig weekend voerde de aannemer herstellingswerken uit op het viaduct. Deze herstellingen waren nodig om de veiligheid op het viaduct te garanderen en de hinder voor omwonenden te beperken. Door de werken rijdt het vele verkeer nu over één rijhelft van het viaduct. Daardoor krijgt het wegdek het zwaarder te verduren. Tijdens de werken zou het viaduct 3 nachten op rij afgesloten worden in de rijrichting Antwerpen. De aannemer kon vlot doorwerken waardoor het verkeer al op zondagochtend in beide richtingen terug over 2 rijstroken verliep. 
 

Werfbezoek voor buurtbewoners

Wegenwerken hebben een impact op omwonenden en handelaars. Niet in het minst als het over grootschalige werken gaat als deze aan het E17-viaduct. Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt het belangrijk om de buurt goed te informeren over de voortgang en de impact van de werkzaamheden. Op donderdag 27 augustus nodigden we de buurtbewoners daarom, in samenwerking met bewonersgroep Viadukaduk, uit voor een werfbezoek op en onder het viaduct. Na wat meer technische uitleg door de projectleider konden de buurtbewoners in kleine groepen een wandeling maken op de werf. Zo konden de omwonenden de voortgang van de werken bekijken. Ook de bereikbaarheidsadviseur was aanwezig om hun vragen te beantwoorden. Volgende donderdag staat er een tweede werfbezoek gepland voor de omwonenden. Ook dit werfbezoek is ondertussen volzet.
 

 

Algemene informatie over de werken kunt u nalezen op wegenenverkeer.be/gent.

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)