Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: werken uitgesteld omwille van coronacrisis

Renovatie viaduct Gentbrugge

werken uitgesteld

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.


Werken tijdelijk stilgelegd

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die daaruit voortvloeien, hebben ook gevolgen voor de wegenbouwsector. Verschillende lopende wegenwerken worden daardoor tot nader order stilgelegd. Dat is ook het geval voor de geplande renovatiewerken aan het viaduct in Gentbrugge. Concreet betekent dit dat de eerder aangekondigde voorbereidende werken vanaf 23 maart niet zullen starten. Van zodra we meer informatie kunnen geven over wanneer de werken terug opstarten, zullen we dit doen via deze nieuwsbrief en de website.
 

Vragen

Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of bellen naar het nummer 0476 72 22 57 (9u tot 17u).

 

Alle info over de werken vind je terug op www.wegenenverkeer.be/gent

 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)