Copy
Voorbereidingen heraanleg Provinciale Weg (N17) Sint-Amands van start

Heraanleg Provinciale Weg (N17)

Voorbereidende werken starten dit najaar

 

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van de werken aan de Provinciale Weg (N17) in Sint-Amands. In deze eerste editie geven je een overzicht van wat de plannen zijn en wat er de komende maanden te gebeuren staat.
 

Wat gaan we doen?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de aanleg van nieuwe, aanliggende, verhoogde fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Voor fietsers wordt het dan veel veiliger fietsen langs de N17.

Situatie na werken in 2018:

Op langere termijn is het de bedoeling om vrijliggende fietspaden langs de N17 te voorzien. Dat betekent echter dat er grond moet ingenomen worden om die fietspaden te kunnen aanleggen. Omdat de grondverwervingsprocedure zeker nog enkele jaren in beslag neemt willen we niet langer wachten en alvast nu actie ondernemen om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Later worden deze fietspaden vervangen door fietspaden die verder van de weg liggen en dus nog veiliger zijn.

Situatie op lange termijn na grondverwervingen:

 

Bomen rooien in oktober

Alvorens de heraanleg van de weg start moeten nog een aantal voorbereidende werken uitgevoerd worden. Het gaat om het rooien van bomen en het verplaatsen van nutsleidingen. Vanaf 16 oktober tot en met 27 oktober worden de bomen langs de N17 tussen de Oppuurseweg en Lippelodorp gerooid. Dit is nodig om plaats te maken voor het nieuwe fietspad. Wanneer AWV in de verdere toekomst het fietspad verder van de rijbaan zal verplaatsen, zullen er nieuwe bomen geplant worden. In de huidige heraanleg komen de bomen echter nog niet terug.
 

Nutsleidingen verplaatsen

Eens de bomen gerooid zouden de nutsmaatschappijen starten met het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken zijn gepland voor midden november en zouden duren tot midden februari. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm.
 

Hinder dit najaar

Tijdens het rooien van de bomen wordt de Provinciale Weg volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer op lange afstand en zwaar vervoer wordt omgeleid via de E17 en de N16. Lokaal verkeer volgt een plaatselijke omleiding.  Deze omleiding wordt op dit moment nog uitgewerkt. Over deze omleiding en de verkeerssituatie tijdens de werken van de nutsmaatschappijen informeren we je zo snel mogelijk via deze nieuwsbrief, onze website, en de infosessie op 28 september.
 

Heraanleg Provincialeweg

In het voorjaar van 2018 start de heraanleg van de Provincialeweg. De werken zullen ongeveer 9 maanden duren. Tijdens de werken zal, net als bij het rooien van de bomen, de weg volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Om de hinder te beperken zullen de werken in verschillende fasen uitgevoerd worden. De precieze fasering, timing, en omleidingen worden in de loop van de komende maanden nog uitgewerkt.
 

Kom naar het infomoment

De gemeente Sint-Amands en het Agentschap Wegen en Verkeer organiseren een infosessie om de voorbereidende werken dit najaar toe te lichten. Op 28 september verwelkomen we je graag in GC De Nestel voor meer uitleg over de werken en de hinder die ze zullen meebrengen.  De vergadering start om 20u.
Tijdens deze vergadering zullen we enkel ingaan op de voorbereidende werken: het rooien van de bomen en de nutswerken. Over de heraanleg van de weg die volgend jaar plaats vindt zijn er nu nog te weinig details gekend. Daarvoor organiseren we in het voorjaar van 2018 een nieuwe infovergadering.
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be