Copy
Nieuwsbrief onderhoudswerken N108: 2 weken extra werk in fase 2

Onderhoudswerken N108:
Fase 2 duurt langer
dan voorzien

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer je op de hoogte over de onderhoudswerken op de N108 tussen Duffel en Lier.

Momenteel werkt de aannemer in Lier aan de N108 tussen de Aarschotsesteenweg (N10) en de zijstraat Anderstad. Bij het verwijderen van de oude wegverharding zijn we een aantal onvoorziene elementen tegengekomen, waardoor de werken in deze fase twee weken langer zullen duren. Zo was op een aantal plaatsen de oude asfaltlaag heel dun, waardoor we bijkomende werken aan de fundering hebben moeten doen. Verder moeten we bijkomend ook de klinkergoten vervangen.

Door de extra werken loopt de planning van deze fase uit. In de nieuwe planning voorzien we om op in de week van 27 september de nieuwe asfaltlagen op de rijweg aan te brengen en de wegmarkeringen te schilderen. In de week van 4 oktober krijgen ook de nieuwe fietspaden tussen Ceciliastraat en de brug over het Netekanaal hun definitieve laag asfalt en werken we deze zone af.

De fasewissel naar het derde en laatste deel van de N108 gebeurt op 11 oktober (onder voorbehoud van het weer). Het einde van de werken is nog steeds voorzien eind november.
 

Wijk Anderstad/Herderin bereikbaar vanuit Duffel

Zolang de werken in fase 2 duren, blijft de werfzone afgesloten voor het verkeer. Zeker tijdens de asfalteringswerken is het belangrijk dat er geen verkeer door de werfzone rijdt. De wijk Anderstad/Herderin is bereikbaar vanuit Duffel via de zijstraat Anderstad. Kom je van Lier, dan moet je de omleiding via de N14 volgen om de wijk te bereiken.

Vragen?

Alle informatie over deze werken vindt u ook terug op www.wegenenverkeer.be/duffel.
Vragen? Neem contact op met de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be