Copy
N2xN78, Lanaken: Heraanleg rotonde Veldwezelt / Nieuwsbrief 18/05/2020

N2 x N78 Lanaken

Heraanleg rotonde Veldwezelt

Nieuwsbrief 18/05/2020

Rotonde half klaar: 2e Carabinierslaan afgesloten
vanaf maandag 25 mei

 

Beste lezer,


Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de heraanleg van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt, Lanaken. 

Sinds maart vernieuwt AWV de rotonde in Veldwezelt. We leggen er in eerste instantie de westelijke helft van de rotonde aan, aan de kant van de Bilzerbaan. Ook maken we een bypass waarlangs straks verkeer van Lanaken rechtstreeks naar Bilzen kan rijden. De werken in deze fase zijn stilaan klaar, alle beton- en asfaltverhardingen zijn ondertussen gebeurd. Begin deze week brengt de aannemer nog de wegmarkeringen aan en maakt hij de werf klaar voor de volgende fase. 


 

2e Carabinierslaan afgesloten ter hoogte van Kiezelweg

Die volgende fase start op maandag 25 mei. Dan vernieuwen we de rotonde aan de kant van Maastricht, waarbij de 2e Carabinierslaan volledig wordt afgesloten ter hoogte van de werfzone. De rijweg loopt met andere woorden dood iets voor de Kiezelweg. 

Omwille van de coronacrisis start de aanleg van de rotonde zijde 2e Carabinierslaan iets later dan gepland. Door de verstrengde coronamaatregelen lag de werf immers een drietal weken stil. De aannemer deed de afgelopen weken zijn uiterste best om in alle veiligheid verder te werken. Daardoor blijft de vertraging beperkt en kunnen we de rotonde nog steeds voor het bouwverlof midden juli openstellen. Daarna kunnen hier en daar nog afwerkingswerken plaatsvinden, maar dat gebeurt dan sowieso zonder verkeershinder.  
 

Opnieuw rechtstreeks verkeer tussen Bilzen en Lanaken

Net zoals in de huidige fase richten we vanaf maandag 25 mei de werfzone in als een drietaks kruispunt met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer op de Kiezelweg tussen Lanaken en Riemst kan daarbij opnieuw gewoon de werken passeren. Aangezien de Bilzerbaan niet langer afgesloten is, is er bovendien opnieuw rechtstreeks verkeer mogelijk tussen Bilzen en Lanaken.  

Het bovenlokaal verkeer tussen Maastricht en Bilzen volgt daarentegen een omleiding via Lanaken. 
 

Omliggende gemeentewegen: fietsers blijven de baas

Bij de start in maart voerden AWV en de gemeente Lanaken enkele minderhinder-maatregelen in op bepaalde gemeentewegen rondom de werfzone. Die maatregelen werden in samenspraak met omwonenden en handelaars opgemaakt.

De belangrijkste ingreep daarbij was dat de omliggende gemeentewegen werden ingericht als fietsstraten. Deze maatregel blijft gelden tot het einde van de werken, dus ook na maandag 25 mei. Wat bekent dat concreet? Fietsers blijven de baas, auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en de maximumsnelheid bedraagt voor iedereen 30 km/u. 
 

Maatregelen in Strodorp niet langer nodig

Naast de fietsstraten werden er nog flankerende maatregelen ingevoerd, met de bedoeling sluikverkeer te weren. Nu de bypass van Lanaken naar Bilzen kan gebruikt worden, zijn de maatregelen in Strodorp niet langer nodig. Het eenrichtingverkeer richting Bilzerbaan ter hoogte van de kapel en het inrijverbod vanaf de Kiezelweg worden dus opgeheven. 

Het eenrichtingsverkeer in de Omloopstraat richting Kiezelweg met verplicht rechts afslaan richting Vroenhoven en Riemst blijft daarentegen nog steeds behouden. 

Gemeente Lanaken en AWV benadrukken dat ze de lokale verkeerssituatie blijvend zullen opvolgen. 
 


Blijf op de hoogte: schrijf in op onze digitale nieuwsbrief
 

Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/veldwezelt vindt u alle informatie over de heraanleg van de rotonde. Men kan er zich ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

Nog vragen? Contacteer dan uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lanaken.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be