Copy
Kruispunt R71 x Elfde-Liniestraat Hasselt - Nieuwsbrief 10/09/2020

R71 x Elfde-Liniestraat, Hasselt

Nieuwsbrief 10 september 2020

Opstart ontwerpstudie kruispunt Elfde-Liniestraat

Geef je mening via de online bevraging!Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief nodigt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je hartelijk uit om de komende weken deel te nemen aan de bevraging in kader van een ontwerpstudie voor het kruispunt van de Grote Ring (R71) en de Elfde-Liniestraat in Hasselt. 

Vooraleer de experten de studie beginnen, willen ze weten wat de stakeholders en burgers bezig houdt. Zo kunnen ze die aandachtspunten meenemen in de studie. Nu is dus hét moment bij uitstek om mee te denken over dit project.

Op zoek naar een veilige oplossing

Het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Grote Ring (Gouverneur Verwilghensingel R71) kent vandaag een aantal uitdagingen.

Enerzijds verloopt de doorstroming moeizaam tijdens de spits doordat de weg veel verkeer moet verwerken (zowel vracht-, auto-, als
busverkeer). Bovendien steken er veel scholieren en studenten te voet of per fiets de weg over om zich naar de (hoge)scholen te begeven.

Anderzijds kan het kruispunt nog veiliger voor fietsers en voetgangers. De tak van de Elfde-Liniestraat aan de noordzijde (kant kanaal) is op dit moment nog onvoldoende uitgerust om het verkeer te verwerken dat aangetrokken wordt door handelspanden aan de buitenzijde van de R71, de aanwezigheid van de bushalte, de tijdelijke parking en de Muziekodroom.

Om een verkeersveilige oversteek te realiseren voor fietsers en voetgangers en het kruispunt te optimaliseren voor de lange termijn, vindt nog tot midden 2021 een studie plaats door Arcadis. Zij worden bijgestaan door het participatiebureau Createlli om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het project.

 

Wat willen we bereiken? 

Samen met het stadsbestuur, organisaties en burgers gaan we voor:
  • Een veilige oplossing voor fietsers en voetgangers
  • Een vlotte doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer op het kruispunt


Hoe verloopt zo'n studie?
 

Stap 1: Onderzoek
In de Onderzoeksfase gebeurt het (ruimtelijk, verkeerskundig, …) onderzoek. Burgers kunnen hun mening geven via de digitale bevraging en tijdens interviews/workshops. De resultaten die hieruit voortvloeien, leiden tot een aantal varianten en een voorkeursoplossing. Deze stellen we aan jou voor tijdens een dialoogmarkt. Hier zal ruimte zijn om dieper in discussie te gaan.

Stap 2: Ontwerp
In de Ontwerpfase wordt de gekozen oplossing voor het project verder uitgewerkt. Opnieuw kunnen burgers hun mening geven via een digitale bevraging. Doel is om het ontwerp fijn te stellen. Tijdens de infomarkt tenslotte stellen we het ontwerp voor en is er tijd om vragen te stellen.

 

Vul jij de bevraging ook in?


Om te komen tot een gedragen oplossing waar zoveel mogelijk mensen achterstaan, vinden verschillende inspraakmomenten plaats:

Via een digitale bevraging polsen we tot eind september 2020 naar jouw mening:
  • Waar ondervind jij momenteel moeilijkheden?
  • Hoe zou jij de doorstroom en verkeersveiligheid verbeteren?
  • ...
Alvast bedankt om enkele minuten van jouw tijd vrij te maken!


 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over dit project vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/kruispuntelfdeliniestraat.

Men kan er ook inschrijven op deze digitale nieuwsbrief. 


Met vriendelijke groeten,

Wegen Limburg
 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Hasselt.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be