Copy
Nieuwsbrief N771 Dilsen-Stokkem - 04/06/2022

N771 Dilsen-Stokkem

Nieuwsbrief 4 juni 2022

Ecovallei Vossenberg ingehuldigd:
win-win voor mens en natuur

 

Beste lezer
 
Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de aanleg van de fiets- en faunapassage op de N771 Europalaan in Vossenberg (Dilsen-Stokkem). Het project is een samenwerking met Natuur en Bos en Departement Omgeving
De ‘Ecovallei Vossenberg’ op de Europalaan in Dilsen-Stokkem is vandaag officieel ingehuldigd. Dat project maakt onderdeel uit van het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) en creërde een veilige kruising van het fietspad van het voormalig kolenspoor onder de gewestweg door. Tegelijk ontstaat in de vallei een veilige faunaverbinding voor diverse diersoorten in het natuurgebied Vossenberg. Met als finishing touch een knappe graffiti street-art onder de brug.
 
Bekijk in dit filmpje de Ecovallei Vossenberg vanuit de lucht:
 

Veilige verbinding voor mens en dier
 

Het fietspad en een brede faunapassage verzekeren nu een veilige verbinding onder de N771 Europalaan door. De fietssnelweg F751 (As-Maaseik) maakt deel uit van het fietssnelwegennetwerk én het toeristisch fietsroutenetwerk. De gewestweg loopt nu over een lengte van 60m met een brugconstructie over de vallei. Er zit een hoogteverschil van 9 meter tussen het maaiveld van de vallei en de gewestweg. Om dat niveau voor de fietser te overbruggen, worden op het nieuwe knooppunt twee lussen aangelegd, met een beperkte hellingsgraad voor het fietspad.

Deze opportuniteit maakte het mogelijk om een waardevolle ontsnipperende verbinding te creëren voor diverse diersoorten en populaties tussen de natuurgebieden Vossenberg en Platte Lindenberg. Zo worden bovendien ongevallen door aanrijding op de gewestweg vermeden. Er werd bewust gekozen voor een open vallei om verschillende diersoorten meer kansen te geven om de passage te maken. Een dichte tunnelconstructie zou namelijk een afschrikkend effect gehad hebben, bijvoorbeeld op klein of groter wild, of op de gladde slang, die hier aanwezig is in de regio. De aanwezige waterpartijen zijn dan weer interessant voor pakweg de boomkikkers en de rugstreeppadden. 
 

Finishing touch: knappe graffiti street-art onder de brug


In samenwerking met de jeugddienst van de Stad Dilsen-Stokkem werd een graffitiwedstrijd georganiseerd, als kers op de taart voor de ecovallei. De uitverkoren winnaars Christiaan Vrinssen (icoh) en Roel Hendrix (fwesh) brachten hun knappe street art ontwerp eigenhandig aan onder de brug, vlak naast het fietspad. Absoluut een aanrader om dit kunststukje te gaan bezichtigen! 
 

 

Een uitgebreide projectomschrijving vind je op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer op www.wegenenverkeer.be/dilsen-stokkem


Met vriendelijke groeten,
Wegen en Verkeer Limburg
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Dilsen-Stokkem.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be