Copy
N2xN78, Lanaken: Heraanleg rotonde Veldwezelt / Nieuwsbrief 27/02/2020

N2 x N78 Lanaken

Heraanleg rotonde Veldwezelt

Nieuwsbrief 27/02/2020

Lokale minderhinder-maatregelen in omliggende gemeentewegen vanaf maandag 2 maart 

 


Beste lezer,
 

via deze nieuwsbrief houden het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Lanaken u graag op de hoogte over de heraanleg van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt, Lanaken. 

In deze nieuwsbrief informeren we u in het bijzonder over enkele lokale minderhinder-maatregelen die vanaf maandag 2 maart gelden in de omliggende gemeentewegen of bepaalde zones daarvan. Het gaat enerzijds om de invoer van fietsstraten, anderzijds om lokale verkeersmaatregelen zoals het instellen van eenrichtingsverkeer of een inrijverbod. 

Deze minderhinder-maatregelen moeten ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid verzekerd blijven. AWV en gemeente Lanaken gingen hiervoor onder meer in dialoog met een 10-tal bewoners en handelaar tijdens een klankbordgroep. De voorstellen werden allemaal onderzocht en sommige werden ook weerhouden. Het verslag en de terugkoppeling kan u nalezen op onze webpagina
 

Fietsomleiding rond de werfzone via fietsstraten

Fietsers volgen tijdens de werken een veilige omleiding via de omliggende gemeentewegen. Bepaalde zones van deze wegen worden daarvoor ingericht als fietsstraten. De fietsstraten zullen voor de volledige duur van de werken gelden, dus tot juni 2020.

Welke regels gelden er in een fietsstraat?

  • De fietser is baas en de auto te gast. 
  • Auto’s en andere voertuigen mogen fietsers niet inhalen. 
  • De snelheid is voor iedereen beperkt tot 30 km/u, ook als er geen fietsers zijn. 

 


Lokale verkeersmaatregelen: eenrichtingsverkeer en inrijverbod

Samen met de fietsstraten treden er bijkomend lokale verkeersmaatregelen in werking.

Deze maatregelen gelden voorlopig enkel tijdens de aanleg van de rotonde aan de kant van de Bilzerbaan (fase 1, maart – april). 

  • Eenrichtingsverkeer in Strodorp (pleintje aan kapel) richting Bilzerbaan (1).
  • Eenrichtingsverkeer in de Omloopstraat richting Kiezelweg met verplicht rechts afslaan richting Vroenhoven en Riemst (2).
  • Geen doorgang vanaf de Kiezelweg richting Strodorp. Bewoners kunnen nog steeds wegrijden via de Kiezelweg (3).  


De lokale verkeerssituatie wordt permanent gemonitord en geëvalueerd. Eenzelfde principes kunnen straks bij de vernieuwing aan de kant van de 2e Carabinierslaan (fase 2, mei – juni) elders worden toegepast. 

Blijf op de hoogte: schrijf in op onze digitale nieuwsbrief
 

Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/veldwezelt vindt u alle informatie over de heraanleg van de rotonde. Men kan er zich ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

Nog vragen? Contacteer dan uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lanaken.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be