Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: nieuwe maatregel vanaf 7 oktober

Renovatie viaduct Gentbrugge

omleiding vanaf 7 oktober

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van de werken aan het E17-viaduct in Gentbrugge.

Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt bijkomende maatregelen om de trillingshinder rond het viaduct als gevolg van de renovatie te beperken. Vanaf woensdag 7 oktober zal er ’s nachts een omleiding ingesteld worden voor het vrachtverkeer (+3,5ton) op de E17 komende uit de richting van Antwerpen.  Lees hieronder meer.

Trillingen 

Sinds de start van de renovatie van het viaduct van Gentbrugge heeft een deel van de omgeving van het viaduct last van trillingen. Die trillingen worden veroorzaakt doordat het verkeer op het viaduct op één weghelft is geplaatst. De zwaardere belasting zorgt bovendien voor schade aan het wegdek en aan de brugvoegen wat de trillingen nog versterkt. Het agentschap is zich bewust van de overlast die dit voor de buurt veroorzaakt en nam eerder verschillende maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken.

Naast het toezicht op het naleven van de snelheidsbeperking van 50km/u wordt ook het wegdek nauwlettend gemonitord zodat noodzakelijke herstellingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Omdat de hinder voor de buurt nog steeds erg groot blijft, schakelt het agentschap nu een versnelling hoger en wordt een ingrijpende maatregel doorgevoerd.


Omleiding vanaf 7 oktober

Vanaf woensdag 7 oktober zal  er ’s nachts een omleiding ingesteld worden voor het vrachtverkeer (+3,5ton) op de E17 komende uit de richting van Antwerpen. Het vrachtverkeer zal vanaf het complex Destelbergen via de R4 omgeleid worden naar de E40. De omleiding geldt enkel ’s nachts tussen 22u en 6u.

Op die manier zal een aanzienlijk deel van het vrachtverkeer ’s nachts van het viaduct gehouden worden. Dat moet  de overlast voor de omgeving sterk beperken. Bovendien betekent dit ook minder belasting en schade aan het wegdek, hetgeen ervoor zal zorgen dat er minder herstellingen (met bijhorende hinder) nodig zijn. Deze maatregel zal gelden tot het einde van de eerste fase van de werken (eind november-begin december). We zullen het effect van deze maatregel de komende weken nauw opvolgen en evalueren. Op basis daarvan zal beslist worden of bijsturingen of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.  Alle info en de omleidingsplannen kan je ook daar terugvinden.  

 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)