Copy
Heraanleg complex Aalter: nieuwe situatie vanaf 6 september - rectificatie (oprit naar Gent toe vanaf woensdagavond)

Heraanleg complex Aalter

Fasewissel 6 september

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

In de vorige nieuwsmail ontbrak een belangrijk deel van een woord, zie hieronder in rood. Onze excuses voor de eventuele verwarring. 

Eind augustus zijn de bruggen in de E40 klaar en kan het verkeer over het vernieuwde stuk snelweg rijden. Na het weekend van 1 en 2 september rijdt het verkeer niet langer via een doorsteek richting kust. Op donderdag 6 september start de aannemer met de afbraak van de tijdelijke weg langs de E40. Vanaf dan verandert de verkeerssituatie. Het verkeer op de E40 rijdt vanaf dan in de beide richtingen over twee rijstroken. Ook de oprit richting Gent gaat tijdelijk dicht.

In het weekend 14 tot 16 september wordt de brug over de N37 (Tieltsesteenweg) afgebroken en kan er tijdens het weekend geen verkeer rijden onder de E40. Het verkeer zal moeten omrijden via de E40 tot Nevele of Beernem om zo richting Tielt te kunnen rijden. Op de rotonde zelf in Aalter wordt gewerkt aan de aansluiting van de fly-over. Het verkeer naar Aalter zal daar over één rijstrook rijden. Daarna, vanaf 17 tot en met 26 september zal ook de rechtstreekse oprit van de N44 naar de kust worden afgesloten. Het verkeer rijdt dan via de oprit van de N37. Per verkeerssituatie staat er hieronder duidelijk kaartmateriaal. 
 

Verkeerssituatie van donderdag 6 tot vrijdag 14 september

Tijdens de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 september wordt het verkeer in beide rijrichtingen op één rijstrook gebracht . Zo kan de nodige signalisatie worden geplaatst. Vanaf donderdagochtend breekt de aannemer de tijdelijke brug over de N409 af en krijgt de zone met het laatste oud asfalt een nieuwe asfaltlaag (in de richting van Gent). 
 • Op de E40 rijdt het verkeer op twee rijstroken in beide richtingen.
 • De oprit naar Gent is dicht vanaf woensdagavond. Het verkeer kan de E40 oprijden via Beernem.
 • De oprit naar de E40 in de richting van de kust blijft open. 
 • De afritten op de E40 blijven open (zowel komende van de kust als vanuit Gent). 
 • Enkel voor de afbraak van de tijdelijke brug over de N409 moeten de fietsers enkele dagen via de oversteek aan de carpoolparking rijden. Die oversteek wordt beveiligd met verkeerslichten. Ten laatste op 14 september worden de fietsers via het nieuwe definitieve fietspad langs de N409 gestuurd.


Verkeerssituatie van vrijdagavond 14 tot maandagochtend 17 september

Start van de afbraak van de tijdelijke brug E40 over de N37 (Tieltsesteenweg). Er is geen verkeer mogelijk onder E40 van vrijdag 14 september van 19u00 tot maandag 17 september 6u00. Ondertussen werkt de aannemer aan de aansluiting van de fly-over. Er wordt een nieuwe tijdelijke toegang aan de Lostraat (N449) aangelegd.
 • Op de E40 rijdt het verkeer op twee rijstroken in beide richtingen.
 • Verkeer rijdt via de open opritten door tot Nevele of Beernem. Daar kan het verkeer via de op- en afritten draaien om er langs de andere kant van de E40 af te rijden in Aalter.
 • Fietsers rijden via het nieuwe fietspad langs de N409


Verkeerssituatie van ma 17 tot zondag 26 september

De aannemer vernieuwt de resterende oude stukken asfalt richting Kust.
 • Op de E40 rijdt het verkeer op twee rijstroken in beide richtingen.
 • De op- en afritten in de rijrichting van Gent/Brussel zijn open.
 • De oprit van de N44 naar de kust is dicht. Het verkeer richting Kust rijdt via de nieuwe oprit van de N37.

Voor meer info over alle fasen van de werken op www.wegenenverkeer.be/Aalter
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U heeft zich ingeschreven via www.wegenenverkeer.be.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be