Copy
Nieuwsbrief: Omgevingsvergunning heraanleg Provincialeweg (N17) aangevraagd

Heraanleg Provincialeweg (N17)
Omgevingsvergunning aangevraagd

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de plannen voor de vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands.
 

Vrijliggende fietspaden langs N17 

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren, zodat het zowel voor het autoverkeer als voor fietsers comfortabel en veilig rijden is. De belangrijkste ingreep is de aanleg van nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. We vernieuwen het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de rotonde aan Fok. Daarbij nemen we ook de kruisunten onder handen en komen er nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. 

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Aangezien we gaan werken aan het fietspad, maakt rioolbeheerder Pidpa van de gelegenheid gebruik om ook de riolering grondig te vernieuwen. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Elk gebouw langs de N17 krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren.
Ook in enkele zijtakken van de N17 wordt de riolering mee aangepakt.
 

Omgevingsvergunning aangevraagd 

In november diende AWV de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij Ruimte Vlaanderen. In het kader hiervan loopt momenteel een openbaar onderzoek van 30 dagen. Tot het einde van dit jaar kunnen geïnteresseerden zowel online via het publieke Omgevingsloket Vlaanderen (zoek op dossiernummer 2021094326), als in het gemeentehuis (op afspraak bij de dienst Leefomgeving via ruimtelijkeordening@puursam.be of 03 203 27 60) de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren. 

In het kader van het openbaar onderzoek organiseerden de projectpartners een online infosessie op 9 december voor eigenaars en omwonendenHet projectteam lichtte de ontwerpplannen toe en stond uitgebreid stil bij de vragen van de deelnemers. Je kan de presentatie van de infosessie herbekijken op de website, onder Communicatie en Contact.

Voorbereidende nutswerken zijn gestart 

Ondertussen zijn langs de Provincialeweg de nutsmaatschappijen al gestart met het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom. De nutswerken gebeuren met mobiele signalisatie die mee opschuift met de werken. Ter hoogte van de werfzone staan tijdelijke verkeerslichten en moet verkeer beurtelings passeren. Voor fietsers is een omleiding voorzien, weg van de N17. Wie langs de N17 zelf moet zijn, kan via het bestaande fietspad rijden, maar moet wel rekening houden met hinder ter hoogte van de werfzone.

De hoofdwerken starten naar verwachting in augustus 2022.
 

Blijf op de hoogte 

Wil je het ontwerp voor de vernieuwde Provincialeweg nog eens in detail bekijken? Surf dan naar de projectpagina www.wegenenverkeer.be/provincialeweg. Via deze nieuwsbrief zullen we je alvast op de hoogte houden over de verdere stappen. 
 
Met vragen kan je steeds terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be