Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: start renovatie vanaf 23 april

Renovatie viaduct Gentbrugge

Start renovatiewerken vanaf 23 april

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.

De werken aan het viaduct in Gentbrugge (E17) en de brug over de Schelde kunnen starten. De voorbereidende werken zijn ondertussen al gestart, vanaf 23 april gaan de renovatiewerken zelf van start. We streven ernaar om het eerste deel van de werken (de viaducthelft rijrichting Kortrijk) tegen november 2020 af te ronden, maar die timing is afhankelijk van de duur en aard van de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn omwille van het coronavirus.

Voorbereidende werken op het viaduct tot 22 april 

Tijdens de heraanleg zal het verkeer richting Kortrijk over twee rijstroken rijden op de andere rijrichting. Om dat mogelijk te maken, moeten we openingen (doorsteken) maken in de middenberm. Dat gebeurt tot 22 april met inname van de linkerrijkstroken in beide richtingen. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk over 2 rijstroken. Er zal een snelheidsbeperking gelden van 70 km/u.
 

Afsluiten op- en afrit vanaf 22 april 

Op donderdag 23 april gaan de renovatiewerken aan de boven- en onderzijde van de viaducthelft richting Kortrijk van start. Verkeer op de E17 zal twee rijstroken in elke richting hebben op de andere helft van het viaduct. Vanaf dan mag er maximum 50 km/u gereden worden. De afrit vanuit Antwerpen naar de N9 en de oprit van de N9 naar de E17 richting Antwerpen gaan dicht. De werken starten met het wegnemen van de geluidsschermen en de brugleuningen richting Kortrijk en de opbraakwerken van het wegdek en de brugdekvoegen. 
 

Situatie onder het viaduct op 18 en 19 april


 

De eerste straat die wordt ingenomen onder het viaduct is de H. Pirennelaan en de Land van Rodelaan ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang. Vanaf zaterdag 18 april om 5u ‘s ochtends tot zondagochtend 19 april om 7u wordt de onderdoorgang afgesloten voor alle verkeer. Er zijn verschillende omleidingen voorzien voor alle weggebruikers. Bij het opbreken zal er voor de omgeving geluidshinder zijn zowel overdag als ‘s nachts. Deze werken zullen tegen zondagochtend klaar zijn.

Situatie onder het viaduct vanaf 23/04

Vanaf donderdag 23/04 neemt de aannemer de E. Van Swedenlaan in. Hier zal er beurtelings verkeer ingesteld worden waardoor er altijd een doorgang is voor voetgangers, fietsers en autobestuurders. Deze werken zullen ongeveer twee weken duren.


Alle info over de werken vind je terug op www.wegenenverkeer.be/gent
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)