Copy
Heraanleg kruispunt Stoepestraat: archeologisch onderzoek start op 11 oktober

Heraanleg kruispunt Stoepestraat

archeologisch onderzoek start op 11/10

 

Met deze nieuwsbrief houden we je op de hoogte over het project voor de heraanleg van het kruispunt van de E34/Stoepestraat. In deze eerste nieuwsbrief vertellen we je wat meer over het archeologisch onderzoek dat binnenkort van start gaat

Archeologisch onderzoek 
Alvorens een omvattend infrastructuurproject zoals het deze van start gaat, wordt er steevast een archeologienota opgemaakt waar men op basis van boringen en studiewerk bepaalt of de site mogelijk interessant is voor verder onderzoek.  Dat blijkt hier het geval te zijn. De site zou een vindplaats kunnen zijn voor artefacten uit het steentijdperk en bovendien wil men ook in kaart brengen hoe de ondergrond hier in de afgelopen eeuwen verstoord is door menselijke activiteit. Dat vraagt meer onderzoek ter plaatse en daarom zullen er nu meer boringen plaatsvinden en zullen er ook proefsleuven gegraven worden binnen de werfzone. 
 
Werkzaamheden starten op 11 oktober

Het uitvoeren van de boringen en het graven van de proefsleuven start op 11 oktober. Dat gebeurt in 5 onderzoekszones die zich allemaal op de gronden van de toekomstige werfzone bevinden.
De eerste week vinden de boringen plaats en vanaf 18 oktober wordt gestart met het graven van proefsleuven. Deze werken duren vermoedelijk tot eind november. Je zal dus mogelijk enige activiteit zien op de gronden in de buurt van de Stoepestraat en R4.
 
Geen hinder

De gebruikers van de terreinen zijn allemaal op de hoogte gebracht van de werken, de planning van het archeologisch onderzoek is afgestemd op de oogst van de nog aanwezige gewassen op deze terreinen. Omwonenden, bedrijven en weggebruikers zullen geen hinder ondervinden van dit onderzoek. 
 
Eigenlijke wegenwerken

Ondertussen lopen ook de voorbereidingen voor de wegenwerken verder. Ondertussen brengen we de laatste administratieve en procedurele zaken in orde. Als deze administratieve stappen zijn gezet kunnen afspraken worden gemaakt met de nutsmaatschappijen en de hoofdaannemer. De opstart van de werken plannen we in het voorjaar van 2022. Daarover zal tijdig gecommuniceerd worden

Alle info over de geplande heraanleg van het kruispunt met de Stoepestraat op www.wegenenverkeer.be/assenede

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich succesvol ingeschreven voor de nieuwsbrief over de werken aan de Stoepestraat.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen