Copy
Herinrichting stationsomgeving Liedekerke: werkzaamheden tijdens de nachten van 15 en 16 december 2015

Herinrichting stationsomgeving Liedekerke

Werkzaamheden tijdens de nachten van 15 en 16 december 2015

Tijdens de nachten van 15 en 16 december 2015 plaatst Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, de perronbakken over de huidige gewestweg. Om deze werken op een veilige manier te kunnen uitvoeren zal de tunnel tijdens nacht afgesloten worden voor alle verkeer.
 

Welke werken voeren wij uit?

De huidige tunnel wordt langer gemaakt aangezien het verlengde perron over de bestaande gewestweg zal lopen. Om de gewestweg te overbruggen worden betonnen bakken geplaatst waarop het perron nadien zal aangelegd worden.

Schets van de twee te plaatsen perronbakken

 Omleiding en parkeerverbod

De bestaande tunnel van de gewestweg zal tweemaal afgesloten worden voor alle verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Muilenstraat – Sluisvijverstraat.
 

  • 15/12/2015, 20u – 16/12/2015, 06u
  • 16/12/2015, 20u – 17/12/2015, 06u
 

Overdag (tussen 6u en 20u) blijft de tunnel vrij en toegankelijk voor alle verkeer zoals op heden het geval is. Tijdens de beide nachten (15^16 december en 16^17 december), zullen fietsers en voetganger tijdelijk door de nieuwe tunnel geleid worden.
Vooraf aan de werken worden de twee perrondekken tijdens de nacht van 14 op 15 december met speciaal vervoer naar de werf gebracht, hierdoor zal vanaf 22u tot 05u een parkeerverbod ingesteld worden op de grote parking. Op 15 december, 5u zal opnieuw de helft van de parking in dienst genomen worden, op de andere helft zullen de perronbakken staan en ook de kraan die gebruikt wordt om de bakken te plaatsen.

Overzicht parkeerverbod op grote parking:
  • 14/12/2015, 22u – 15/12/2015, 05u: volledig (huidige omleidingsweg op parking blijft in dienst)
  • 15/12/2015, 05u – 17/12/2015, 04u: helft van de parking afgesloten

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

Buurtbewoners die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken van Infrabel, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 (elke dag van 7 tot 22u) of per mail naar info.projecten@infrabel.be voor een laatste stand van zaken.
 

Facebook
Twitter
YouTube
Website


U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven

wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be