Copy
N2xN78, Lanaken: Heraanleg rotonde Veldwezelt / Nieuwsbrief 23/03/2020

N2 x N78 Lanaken

Heraanleg rotonde Veldwezelt

Nieuwsbrief 23/03/2020

Verkeerslichten op kruispunt werfzone uitgeschakeld

 


Beste lezer,


de tijdelijke verkeerslichten aan de werfzone werden afgelopen vrijdag uitgeschakeld. 
Deze zijn immers overbodig bij zeer lage verkeersintensiteiten, zoals in deze periode het geval is.
De wachttijden zouden onnodig lang oplopen voor het beperkte verkeer dat nog op de baan is.

Er gelden nu de gebruikelijke voorrangsregels.

We evalueren deze nieuwe situatie de komende dagen. Indien nodig voor de verkeersveiligheid worden de verkeerslichten opnieuw geactiveerd. Anders blijven ze buiten werking tot de werf opnieuw kan opstarten.
 


Blijf op de hoogte: schrijf in op onze digitale nieuwsbrief
 

Op de projectpagina www.wegenenverkeer.be/veldwezelt vindt u alle informatie over de heraanleg van de rotonde. Men kan er zich ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

Nog vragen? Contacteer dan uw bereikbaarheidsadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.
 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lanaken.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be