Copy
N2xN78, Lanaken: Heraanleg rotonde Veldwezelt / Nieuwsbrief 31/07/2020

N2 x N78 Lanaken

Heraanleg rotonde Veldwezelt

Nieuwsbrief 31/07/2020

Laatste werkzaamheden vanaf maandag 3 augustus

 

Beste lezer,


Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de heraanleg van de rotonde op de kruising van de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) en de N78 (Kiezelweg) in Veldwezelt, Lanaken

Sinds vrijdag 10 juli is de vernieuwde rotonde in Veldwezelt open voor verkeer. Ons werk zit er echter nog niet volledig op. Begin augustus voeren we de laatste afwerkingen uit. In deze nieuwsbrief leest u wat dat precies inhoudt. 
 

Welke werken voeren we nog uit? 

Meteen na het bouwverlof op maandag 3 augustus starten de laatste werkzaamheden. De aannemer heeft vermoedelijk nog maximum twee weken werk. Het gaat om:

  • vernieuwen toplaag asfalt van de N78 Kiezelweg, ter hoogte van de Omloopstraat;
  • installeren LED-verlichting op de rotonde; 
  • verwijderen van tijdelijke asfaltverhardingen (werfweg) en plaatsen van grasdallen aan de kant van de Bilzerbaan. 
     

Fietsers even via fietsstraten, bypass richting Bilzen tijdelijk afgesloten

Deze werken hebben weinig invloed op het doorgaand verkeer. Dat blijft steeds mogelijk in alle richtingen. Er worden geen straten afgesloten. De bypass van Lanaken naar Bilzen zal op bepaalde ogenblikken tijdelijk afgesloten zijn. Verkeer richting Bilzen rijdt dan gewoon via de rotonde. 

Het fietspad op de rotonde is echter niet toegankelijk. Voor de fietsveiligheid voeren we opnieuw tijdelijk het principe in van de fietsstraten in de omliggende gemeentewegen. In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/u en mag gemotoriseerd verkeer fietsers niet inhalen. In de Omloopstraat geldt er opnieuw eenrichtingsverkeer richting Kiezelweg met verplicht rechts afslaan naar Riemst. 

Deze maatregelen duren hooguit twee weken. 


Asfaltvernieuwing Kiezelweg: nachtwerk van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus

De toplaag asfalt op de N78 Kiezelweg ter hoogte van de Omloopstraat plaatsen we ’s nachts. Zo willen we de hinder overdag beperken. De aannemer vernieuwt beurtelings de rijhelften. Hij freest daarbij het huidige wegdek af en plaatst de nieuwe asfalt. Uiteindelijk brengt hij de markeringen aan.

De asfaltwerken zijn gepland in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 augustus. De aannemer start om 21 uur ’s avonds en eindigt tegen 6 uur ’s morgens, voor de ochtendspits. Ter hoogte van de werfzone moet verkeer die nacht beurtelings rijden met behulp van tijdelijke werflichten. 

De Omloopstraat wordt dan volledig afgesloten ter hoogte van de Kiezelweg, uitgezonderd voor fietsers en voetgangers. Aangelanden bereiken hun woning via de Bilzerbaan. 

Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor eventuele nachtelijke geluidshinder en doen er alvast alles aan om de hinder te beperken. 

Opgelet: ​asfalteringswerken zijn erg ​weersgevoelig​. Bij ​regenweer ​kan de huidige ​planning ​wijzigen. 
 

Bedankt voor uw begrip!

Naar alle verwachting trekt AWV midden augustus een streep onder de werken in Veldwezelt. Samen met
de gemeente Lanaken blikken we tevreden terug op de uitvoering, onder moeilijke omstandigheden. De vernieuwde rotonde is een grote verbetering voor de verkeersveiligheid en doorstroming op het drukke kruispunt. Uiteraard hopen we dat ook u tevreden bent van het resultaat. De herkenbare vlaggen van de gemeente Lanaken worden trouwens later nog geplaatst.

Tegelijk beseffen we dat er ook hinder was. Wegenwerken gebeuren zelden zonder slag of stoot. AWV en
gemeente Lanaken bedanken u
dan ook uitdrukkelijk voor uw begrip, medewerking en constructieve
houding.

Doorgaans klinken we samen met de buurt op het einde van de werken. Gezien de huidige
gezondheidsmaatregelen is een grootschalige officiële opening niet gepast. De rotonde wordt wel
nog in beperkte kring ingehuldigd, in de vorm van een kort fotomoment.


Nog vragen? 

Contacteer uw bereikbaarheidadviseur Frederik Bronckaerts via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.


Met vriendelijke groeten,

Wegen Limburg

Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Lanaken.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be