Copy
Vanaf 21/03: eenrichtingsverkeer op Mechelsesteenweg richting rotonde Fabiola

Start boringen aan rotonde
voor nutswerken

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden op Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10).
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10) tussen de Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg en de Houwstraat in Berlaar herinrichten. Er komt een nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Op de kruising met de Mechelsesteenweg (N15) wordt de bestaande fabiolarotonde omgebouwd tot een ovonde met fietstunnels.
 
Afgelopen maand zijn de voorbereidende werken gestart en werd het terrein bouwrijp gemaakt langs de N10. De nutswerken op de Mechelsesteenweg (N15) ter hoogte van rotonde Fabiola kunnen nu beginnen.
 

Vanaf 21 maart: eenrichtingsverkeer op N15 naar rotonde

Voor het uitvoeren van de boringen voor de nutsleidingen wordt een rijstrook ingenomen op de N15 aan weerszijden van rotonde Fabiola. Komende van Putte of Heist-op-den-berg kan het gemotoriseerd verkeer op de N15 richting de rotonde blijven rijden. Omgekeerd volgt het verkeer vanaf maandag 21 maart een omleiding:
  • Om vanaf de rotonde naar Putte te rijden, moet het verkeer de N10 richting Berlaar volgen, om vervolgens links af te slaan op de Houwstraat en verder te rijden richting de N15.
     
  • Om vanaf de rotonde naar Heist-op-den-Berg te rijden, moet het verkeer de N10 richting Begijnendijk/Aarschot volgen om vervolgens links af te slaan op de Lostraat en verder te rijden richting de N15.

 

Opgelet: vanaf begin juni zal de verkeerssituatie op de N15 ter hoogte van de rotonde Fabiola wijzigen. In die periode hebben we de volledige wegbreedte nodig voor het uitvoeren van de werken. Meer informatie over die verkeerssituatie en de omleidingen verschijnt in een volgende nieuwsbrief.

Nog vragen?

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur tijdens de kantooruren op 0468 03 53 84 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be