Copy
Heraanleg complex Aalter: bouwverlof van 13 juli tot 4 augustus

Heraanleg complex Aalter

Bouwverlof van 13 juli tot 4 augustus

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De laatste weken is er druk gewerkt aan de fly-over. Deze week is een deel van de brugplaat van de nieuwe brug gegoten in beton. Daar kwam maar liefst 650 m³ beton aan te pas. Een ideaal moment voor deze werken, want nu kunnen we het beton laten uitharden tijdens het bouwverlof. Dat start op 13 juli en loopt tot 4 augustus. Dan zal er weinig activiteit zijn op de werf. Op maandag 5 augustus hervat de aannemer de werken.
 

Wapening brugplaat vlak voor storten van beton

 

Verkeerssituatie 

De verkeerssituatie wijzigt niet. Op de E40  blijft het verkeer in de beide richtingen over 3 versmalde rijstroken rijden. Tot september zal de verkeerssituatie niet veranderen. 


Wat gebeurt er vanaf 5 augustus?

Na het bouwverlof werkt de aannemer verder aan de fly-over. In de loop van september wordt de Lostraat heraangelegd en aangesloten op de rotonde van de Steenweg op Deinze. In die periode zal de Lostraat afgesloten zijn en zal een omleiding gelden. In een volgende nieuwsbrief zullen we u daar verder over berichten. 

Voor meer info over alle fasen van de werken op www.wegenenverkeer.be/Aalter
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U heeft zich ingeschreven via www.wegenenverkeer.be.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
9000 Gent

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be