Copy
Doortrekking R6 Mechelen: Ontwerp-project-MER bijna klaar - voor de zomer nieuw dialoogmoment

Doortrekking R6 Mechelen:
Ontwerp-project-MER bijna klaar - voor de zomer nieuw dialoogmoment

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de voortgang van het milieueffectenonderzoek en de nieuwe omgevingvergunningsaanvraag voor de doortrekking van de R6, de grote ring rond Mechelen.
 

Nieuwe vergunning nodig

Onze laatste nieuwsbrief dateert alweer van afgelopen najaar. Hoog tijd dus voor een update en een vooruitblik. Maar eerst frissen we nog even het gezamenlijke geheugen op. Sinds het najaar van 2019 werkt studiebureau Antea aan een project-MER. Dit is nodig zodat AWV een nieuwe omgevingsvergunning kan aanvragen voor een al aangelegd deel van de R6, tussen de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver en de Putsesteenweg (N15) in Bonheiden. Dat stuk rijweg van de R6 heeft immers geen geldige vergunning meer.
 

Tweeledig doel

Het doel van het project-MER is tweeledig: enerzijds onderzoekt Antea de mogelijke effecten van de doortrekking van de R6 op mens en milieu, anderzijds brengt ze mogelijke uitvoeringsvarianten in kaart (zoals plaatsing van bijkomende geluidsschermen). Het onderzoek gebeurt op basis van het aanmeldingsdossier dat is ingediend in juni 2019 en het zogenaamd scopingsadvies van de dienst MER van september 2019. Hierin zijn ook bijkomende onderzoeksvragen en aandachtspunten van bewoners opgenomen naar aanleiding van een openbaar onderzoek in juni 2019.
 

Ontwerp van project-MER bijna klaar

Ondertussen hebben de onderzoekers bergen werk verricht. Ze hebben de nodige data verzameld op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, geluid en lucht om de huidige situatie te vergelijken met een R6 zonder doortrekking. De conclusies zetten de onderzoekers nu op papier in een ontwerp project-MER, dat we in juni aan de dienst MER willen voorleggen voor een voorlopige goedkeuring. Nadien kan AWV de nodige plannen opmaken om in het najaar een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen, waaraan het voorlopig project-MER wordt toegevoegd.
 

Mogelijkheid tot extra vragen

Voordat AWV het ontwerp van project-MER indient, wil het opnieuw in gesprek gaan met de omwonenden. De bedoeling is om bewoners te informeren en ze de mogelijkheid te bieden om toelichting te vragen bij het gevoerde onderzoek. Het zal voor alle duidelijkheid niet mogelijk zijn om formele bezwaren in te dienen. Dat kan later tijdens het openbaar onderzoek bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

AWV wil deze infosessie in de loop van juni organiseren. Afhankelijk van de geldende coronaveiligheidsmaatregelen zal dat ofwel via een fysieke bijeenkomst gebeuren ofwel via digitale kanalen, zoals video calls of chatsessies. De komende weken zullen wij je hierover informeren, onder andere via deze digitale nieuwsbrief.
 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de procedure voor het project-MER en de omgevingsvergunningaanvraag voor de doortrekking van de R6 vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/R6MER.
 
Voor specifieke vragen kan je ook contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur via 0468 03 53 84 (tijdens kantooruren) of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief of u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be