Copy
Nieuwsbrief N9 Asse: terugblik infomomenten herinrichting Brusselsesteenweg (N9)

Herinrichting Brusselsesteenweg (N9): Vaal-Langestraat

Asse

Terugblik op infomomenten herinrichting Brusselsesteenweg (N9)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) organiseerde samen met de gemeente Asse, rioolbeheerder Farys en studiebureau Evolta op 23 en 24 oktober twee infoavonden over de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9) in Asse. Tijdens deze infomomenten konden aanwezigen zich inschrijven voor de digitale nieuwsbrief die Wegen en Verkeer vanaf nu op regelmatige tijdstippen zal verspreiden. In deze eerste nieuwsbrief blikken we kort terug op beide infomomenten. We geven u ook wat uitleg over de bereikbaarheidsadviseur dien ingeschakeld wordt als tussenpersoon tussen AWV en de omwonenden en de handelaars.  

Aarzel niet om deze nieuwsbrief door te sturen naar uw buren of uw kennissen in Asse. Inschrijven kan trouwens nog altijd op de website van AWV

Infoavonden 23 en 24 oktober vlot verlopen

Op dinsdag 23 en woensdag 24 oktober organiseerden Wegen en Verkeer, de gemeente Asse, rioolbeheerder Farys en studiebureau Evolta twee infomomenten over het project van de Brusselsesteenweg (N9). De komende jaren zal deze gewestweg een grote metamorfose ondergaan. In 2019 vatten de projectpartners het eerste van drie grote deelprojecten aan: de herinrichting tussen het kruispunt met Vaal en dat met de Langestraat. Tijdens de infoavonden werd er ingezoomd op de vernieuwingen en verbeteringen van dit eerste deelproject. Verschillende omwonenden, handelaars, ondernemers en inwoners uit de ruimere regio kwamen informatie inwinnen over het toekomstige project.

Kon u er niet bij zijn of wilt u de informatie nogmaals raadplegen, dan kan u de pancartes met alle informatie hier downloaden.  

Hinder verwacht   

AWV verwacht dat de werken aanzienlijke tot ernstige verkeershinder met zich zullen meebrengen. Er worden omleidingen voorzien voor het langeafstandsverkeer via de E40 en de gewestweg N285 (de Edingensesteenweg), maar dat zal niet beletten dat het verkeer in de hele zone rondom de werf verstoord zal worden. 

Daarbij komt dat er tijdens de werken aan de N9 ook gewerkt zal worden aan de kruispunten van de Edingsesteenweg (N285) met het op- en afrittencomplex van Ternat (nr. 20) van de E40Dat zal de situatie moeilijker maken, maar AWV bespreekt momenteel met de gemeentebesturen en de politiediensten hoe de interferentie van deze werven zoveel mogelijk beperkt kan worden. Die afspraken zullen concreter gemaakt worden zodra AWV de aannemers heeft aangesteld voor de twee projecten (N9 Asse en N285 Ternat). .

Vragen of opmerkingen? Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur

Wegen en Verkeer schakelt haar bereikbaarheidsadviseur Wouter Toelen in voor het project van de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9). Tijdens het infomoment van dinsdag 23 oktober konden de aanwezige handelaars en omwonenden Wouter een eerste keer ontmoeten. Ook de komende maanden blijft Wouter het eerste aanspreekpunt van alle betrokkenen met betrekking tot dit project. Op vrijdag 2 november bezocht hij het projectgebied en de aanwezige handelszaken opnieuw. Heb je vragen, dan kan je Wouter contacteren via het e-mailadres bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of het telefoonnummer 0472 18 53 21.  

Herinrichting Brusselsesteenweg (N9) vanaf zomer/najaar 2019

De Brusselsesteenweg (N9) is een belangrijke verbindingsweg tussen Asse en Brussel. Met de industriezone in Zellik en het doorgaand verkeer richting Brussel, is de Brusselsesteenweg al jarenlang een drukke gewestweg. Vanaf de zomer of het najaar van 2019 start Wegen en Verkeer met een grondige herinrichting ‘van deur tot deur’ van deze weg. De weg wordt volledig vernieuwd om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen. Zo voorziet Wegen en Verkeer samen met haar partners veilige fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, nieuwe rijweg, nieuwe verlichting, een ventweg voor een betere ontsluiting van de handelszone Stevensveld, comfortabele bushaltes, nieuwe nutsleidingen en gescheiden riolering voor regen- en afvalwater. Meer informatie over de verbeteringen per zone vindt u via onze website www.wegenenverkeer.be/asse.


 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief i.v.m. de herinrichting van de Brusselsesteenweg in Asse.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven

wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be