Copy
Nieuwe riolering en fietspaden voor Aarschotsebaan: openbaar onderzoek start 7 februari 2022

Nieuwe fietspaden en riolering voor Aarschotsebaan in Berlaar en Lier

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de bouw van een ovonde en de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte, Berlaar en Lier.
 

Openbaar onderzoek start 7 februari 2022

De omgevingsvergunning die werd aangevraagd voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe fietspaden langs de Aarschotsebaan (N10) in Berlaar en Lier, werd volledig en ontvankelijk verklaard. In het kader van deze vergunningsprocedure start op maandag 7 februari 2022 een openbaar onderzoek.
 
Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen. In die periode kunnen geïnteresseerden de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan:

Online infosessie gemist?

Een uitgebreide projectomschrijving vind je op www.wegenenverkeer.be/berlaar.
Op 26 oktober 2021 organiseerden de projectpartners ook een online infosessie waarin de plannen werden toegelicht. Heb je de infosessie gemist? Download hier de presentatie en de ontwerpplannen.
 
Als alles goed verloopt, is de start van de werken voorzien in de loop van 2022. Eerst maken we dan het terrein bouwrijp en aansluitend starten de nutswerken en de aanleg van het nieuwe fietspad.
 
Download de presentatie

Nog vragen?

Contacteer het team van bereikbaarheidsadviseurs tijdens de kantooruren op 0468 03 53 84 of mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be