Copy
N724 Tessenderlo - vernieuwing rotonde Industrieweg x Havenlaan - Nieuwsbrief 18/09/2020

Nieuwsbrief N724

18 september 2020

 

N724 Tessenderlo

 

Veilig fietsen aan rotonde Industrielaan (N724) x Paalseweg: werken in 2021

 

Beste lezer, 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de rotonde op de Industrielaan (N724) ter hoogte van de Paalseweg in Tessenderlo vernieuwen. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fietspaden en middengeleiders op de vier armen. Dat moet de verkeersveiligheid gevoelig verbeteren. Het project zit momenteel in de fase van de vergunningsaanvraag. De uitvoering is ten vroegste voorzien in het voorjaar 2021.
 

Een veilige passage voor fietsers

De Industrieweg verbindt Tessenderlo met industriezone Ravenshout en het Albertkanaal. Ter hoogte van de Paalseweg rijden fietsers vandaag op de rijweg van de rotonde. Fiets- en gemotoriseerd verkeer verloopt zo weinig gescheiden, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Nieuwe fietspaden buiten rijweg

AWV wil die verkeerssituatie leesbaarder en veiliger te maken. Er komen nieuwe fietspaden langs de rotonde, buiten de rijweg. Een betonnen veiligheidsstrook zorgt voor een fysieke scheiding tussen de rijweg en het nieuwe fietspad. Fietsers krijgen zo meer ruimte op een veilig, afgescheiden fietspad.

Tegelijk vernieuwen we ook de asfaltverharding van de rijweg, en plaatsen we middengeleiders op de vier aansluitende takken van de rotonde. Die moeten de snelheid van gemotoriseerd verkeer van en naar de rotonde verlagen, wat ook de fietsveiligheid ten goede komt.
 

Vernieuwing nutsleidingen

Verschillende nutsmaatschappijen maken van de wegeniswerken gebruik om hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom te vernieuwen. De nutsmaatschappijen gaan als eerste aan de slag, pas daarna volgt de effectieve heraanleg van de rotonde.
 


Eerst vergunningsaanvraag, uitvoering ten vroegste in voorjaar 2021

De voorbereidingen van dit project lopen nog. Er is nog geen concrete startdatum, al zal de uitvoering ten vroegste begin 2021 starten. Dit hangt onder andere af van de toekenning van de omgevingsvergunning en de aanstelling van de aannemer.

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden, zodat de hinder wordt verspreid in tijd en ruimte.

De fasering en minderhinder-maatregelen liggen echter nog niet vast. Ook de timing van de nutswerken is nog niet gekend, al zullen die wel de helft van de uitvoeringstermijn innemen.

Op woensdag 16 september 2020 start het openbaar onderzoek over dit project. Dat is een onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Binnen een termijn van 30 dagen kan u de plannen inkijken op het gemeentehuis van Tessenderlo of digitaal raadplegen via het digitale Omgevingsloket van het Departement Omgeving.
 

Blijf op de hoogte!

Zodra er meer nieuws is over timing, fasering en bereikbaarheid, communiceren we dit naar de omgeving. Ondertussen vindt u alle info op www.wegenenverkeer.be/tessenderlo.

Men kan zich daar inschrijven op deze digitale nieuwsbrief om alle info rechtstreeks in uw mailbox te ontvangen.
Inschrijven doet u op de projectwebsite via bovenstaande link.
 

Vragen?

Contactuur uw bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op 011 433 855 (tijdens de kantooruren).


Met vriendelijke groet,

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg
 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft ingeschreven op de nieuwsbrief i.v.m. werkzaamheden van het Agentschap Wegen en Verkeer in Beringen.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be