Copy
Nieuwsbrief Merksemsebaan: ook verkeer richting Antwerpen over één rijstrook

Nieuwsbrief Merksemsebaan: ook verkeer richting Antwerpen over één rijstrook

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van de werken aan Merksemsebaan (N120) en Deurnesteenweg in Wijnegem.
 

Verkeer Merksemsebaan in beide richtingen over één rijstrook

De nutswerken aan het kruispunt blijven hinder ondervinden van de aanhoudende neerslag en de hoge grondwaterstanden. Door de natte weersomstandigheden zijn de tijdelijke gele wegmarkeringen op de Merksemsebaan slecht zichtbaar en is een kwalitatieve aanhechting op het wegdek moeilijk. Dit leidt tot gevaarlijke situaties ter hoogte van de asverschuivingen aan de keerlussen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is besloten om het verkeer op de Merksemsebaan ook in de richting van Antwerpen voorlopig op één rijstrook te plaatsen. Dit blijft zeker zo tot zondag 15 maart. De situatie wordt nauw opgevolgd.
 
Omdat het grondwater momenteel hoog blijft, blijven de nutswerken moeilijkheden ondervinden bij de werkzaamheden. Zo was het water in de sleuven nog niet voldoende gezakt om bepaalde werken te kunnen uitvoeren. De invloed hiervan op de planning wordt nog bekeken. We verwachten je hier eerstdaags een update over te kunnen bezorgen.
 

Blijf op de hoogte

Op www.wegenenverkeer.be/wijnegem vind je altijd de meest recente informatie over het project.
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kan je terecht bij onze bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be