Copy
Nieuwsbrief: Heraanleg Provincialeweg (N17) - Infomarkt op 6 februari (19.00 - 21.30 uur)

Heraanleg Provincialeweg (N17)
Infomarkt op 6 februari (19.00 - 21.30 uur)

Beste lezer 

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de plannen voor de vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Puurs-Sint-Amands.

Eindelijk is het zover, op maandag 6 maart 2023 start de vernieuwing van de Provincialeweg in Puurs-Sint-Amands. AWV, rioolbeheerder Pidpa en gemeente Puurs-Sint-Amands leggen er nieuwe vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan en een gescheiden rioleringsstelsel. De voorbereidende nutswerken - het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom - werden vorig jaar al uitgevoerd.

In het kader van de start van de hoofdwerken organiseren we een infomarkt op 6 februari van 19.00 tot 21.30 uur in GC de Nestel, Buisstraat 19c in Puurs-Sint-Amands. Je kan er de plannen bekijken, hoe de werken gaan verlopen en je komt er te weten welke hinder je mag verwachten. We staan ook uitgebreid stil bij jouw mogelijke vragen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Werken in 3 fases: Provincialeweg onderbroken ter hoogte van werfzone

Kan je er niet bij zijn op de infomarkt? Op de website kan je een overzicht terugvinden over hoe de werken gaan verlopen. Er gelden voor de hele periode van de werf enkele algemene principes en zowel de rioleringswerken als de heraanleg van de weg worden uitgevoerd in drie fase
Bekijk de fasering van de werken
Bekijk de verkeershinder in fase 1

Grondverwervingen: uitzetten nieuwe rooilijn in januari

In de loop van januari zet de aannemer de nieuwe rooilijn uit met paaltjes en markeringen op de grond. Gelieve de paaltjes niet te verplaatsen of verwijderen. Deze rooilijn is de nieuwe grens tussen privé en het openbaar domein.

Alle eigenaars die werden onteigend moeten voor 6 maart 2023 de opstallen voorbij de nieuwe rooilijn verwijderen. Dat zijn onder andere brievenbussen, omheiningen, muurtjes, hagen of struiken. De betrokken eigenaars ontvingen hierover al een brief met meer informatie.
 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over dit project vind je op wegenenverkeer.be/provincialeweg.

De omleidingsplannen kan je bekijken onder ‘actuele hinder’.

Vragen? Contacteer ons

 
Tijdens de werken kan je met vragen terecht bij jouw omgevingsmanager via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be