Copy
Nieuwsbrief R71 Hasselt - 24/06/2020

Prins-Bisschopssingel x Kliniekstraat x De Geloesplein

Nieuwsbrief 24 juni 2020

R71, Hasselt

Aanpassing kruispunt start deze zomer,
online infosessie op donderdag 2 juli

 

Beste lezer

Het Agentschap Wegen en Verkeer start binnenkort met de herinrichting van het kruispunt van de Prins-Bisschopssingel (R71) met het De Geloesplein en de Kliniekstraat in Hasselt.

De voorbereidende werken zijn in uitvoering en duren nog tot aan het bouwverlof in juli.
Vanaf augustus volgt de herinrichting van het kruispunt. Als alles volgens planning verloopt, zijn de werken eind 2020 achter de rug. 

 

Aanpassingen voor veiliger verkeer op Singel en in zijstraten


Om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te maken voor alle weggebruikers voorzien we:
  • nieuwe fietspaden en oversteekplaatsen,
  • verlengde voorsorteerstroken,
  • verkeerslichten met semi-conflictvrije* lichtenregeling,
  • een aangepaste aansluiting met de ventweg vanop de Singel.
* Links afslaand verkeer op de Singel krijgt een eigen groenfase. Dit verkeer komt zo niet meer in conflict met doorgaand verkeer uit de andere rijrichting. 


Gefaseerde uitvoering beperkt hinder voor de omgeving


De voorbereidende werken duren nog tot midden juli, en gebeuren vooral in de bermen. 

De wegenwerken starten naar verwachting in augustus en duren een viertal maanden. We verdelen de herinrichtingswerken in meerdere fases, zodat de hinder voor het verkeer beperkt blijft: 

Voetgangers en fietsers passeren de werfzone via een afgeschermde doorgang. De Singel oversteken blijft eveneens mogelijk.

Doorgaand verkeer op de Grote Ring (R71) blijft steeds mogelijk, aan verlaagde snelheid. De aannemer kan tijdelijk wel een rijstrook innemen, maar enkel buiten de spitsuren.

Lokaal verkeer van en naar het De Geloesplein of de Kliniekstraat volgt een beperkte omleiding via de ventwegen en maakt gebruikt tijdelijke op- en afritten om de Singel op te rijden of te verlaten. Op die manier blijven de woonstraten, bedrijvenzone Hellebeemden en de ziekenhuissite altijd bereikbaar.


Meer details over de fasering en omleidingen lees je op www.wegenenverkeer.be/hasselt

 

 

Nog vragen? Schrijf je in voor de online Vraag- en Antwoordsessie!


Bewoners of bedrijven uit de buurt met concrete vragen over de herinrichting kunnen terecht op de online Vraag- en Antwoordsessie op donderdag 2 juli, om 19 uur.

De bereikbaarheidsadviseur, de projectleiding van Wegen en Verkeer en de werfleiding van aannemer Hoogmartens staan je graag te woord.

Inschrijven kan tot en met dinsdag 30 juni via deze link.

Tijdens de werken kan u met vragen terecht bij Thomas Holemans, uw bereikbaarheidsadviseur, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 0494 64 40 99 (tijdens de kantooruren).


Met vriendelijke groet

Wegen en Verkeer Limburg

 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Hasselt.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be