Copy
Renovatie viaduct Gentbrugge: extra maatregelen voor omwonenden

Renovatie viaduct Gentbrugge

Extra maatregelen voor omwonenden

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte van de werken aan het E17-viaduct in Gentbrugge.

De werken aan het viaduct blijven voor overlast zorgen voor omwonenden in de directe omgeving. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt bijkomende maatregelen om die overlast zoveel mogelijk te milderen.

1 nacht bijkomende herstellingen

In de nacht van vrijdag 23 oktober op zaterdag 24 oktober start de aannemer met bijkomende herstellingswerken aan het wegdek van het viaduct. Hierbij zal het verkeer op de E17 in beide rijrichtingen 's nachts omgeleid worden tussen 22u ‘s avonds en 8u ‘s morgens. Met deze herstellingswerken werken we opnieuw de schade weg en hopen we de overlast van het trillen te verminderen. 

Uiterste rijstrook richting Antwerpen ‘s nachts afgesloten

Om de trillingshinder en de belasting van het wegdek te verminderen zal ‘s nachts de rechterrijstrook in de richting van Antwerpen afgekruist (dus afgesloten) worden. Zo zal daar tussen 22u ‘s avonds en 5u ‘s morgens geen verkeer meer over rijden. Het is dat uiterste rijvak dat de meeste schade kent en de meeste trillingen veroorzaakt. De timing voor deze werken is uiteraard weersafhankelijk en zou nog kunnen veranderen.

Bijkomende signalisatie 

De nachtelijke omleidingen voor zwaar vrachtverkeer komende van Gent-Zeehaven en van Antwerpen moeten nog beter opgevolgd worden. Daarom wordt de signalisatie versterkt. Om de boodschap voor het vrachtvervoer extra duidelijk te maken, worden de boodschappen herhaald op tekstkarren en met vaste werfborden.

Uitzonderlijk werk ook op zondag

De betere weersomstandigheden (voor een herfst) laten ons toe om volop door te werken. Om de werken zo snel mogelijk af te ronden zal er nu ook uitzonderlijk op zondag gewerkt worden. Zo hopen we voor eind november klaar te zijn met de werken. Veranderde weersomstandigheden kunnen deze timing uiteraard nog beïnvloeden. Eenmaal de werken aan de ene helft van het viaduct zijn afgerond, kan het verkeer weer op beide rijhelften gebracht worden. Volgend jaar starten we met de renovatie van de andere helft.

Met deze extra maatregelen doen we er alles aan om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen duren tot het eind van de werken. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief over de renovatie van het E17-viaduct in Gentbrugge omdat je je abonneerde via www.wegenenverkeer.be/gent.  Alle info en de omleidingsplannen kan je ook daar terugvinden.  

 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U schreef zich succesvol in voor de digitale nieuwsbrief over de sanering van het viaduct E17 in Gentbrugge.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen


Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur:

bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 722257 (9u tot 17u)