Copy
Bekijk dit bericht in je browser
Vanaf woensdag 25 november wordt de werfzone uitgebreid over de volledige zuidzijde van de Brusselsesteenweg (zone I). Vanaf dan loopt de werfzone vanaf de Fransevaart tot de Hoveniersstraat.Dit is vroeger dan gepland en dat betekent een nieuwe verkeerssituatie.  De werken aan de zuidkant duren tot juli 2016. Slecht weer of technische omstandigheden kunnen de timing nog wijzigen.

Zone I: werken zuidkant volop in uitvoering

Vanaf 25 november werkt de aannemer vanaf de Franse Vaart tot voorbij de E. Van Hoorebekestraat. Hij begint met de rioleringswerken, daarna volgt de heraanleg van de weg. Ondertussen start men ook met de tramspoorwerken. Deze fase (zone I) loopt nog tot juli 2016.
 
  • Autoverkeer richting Melle blijft mogelijk langs de werfzone.  
  • Het autoverkeer richting Gent volgt de omleiding via de Hoveniersstraat en kan via de Fransevaart de N9 bereiken. Van zodra er gewerkt wordt aan de Fransevaart, wordt een doorgang voorzien via de Doorgang der Hallegasten. Het verkeer kan dus altijd de N9 bereiken.
  • De Scheldekaai is dicht voor het autoverkeer maar blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
  • Fietsverkeer richting Melle wordt aangeraden om via de Oude Brusselseweg te rijden. Wie op de N9 zelf moet zijn, fietst samen met de auto’s op de N9. Er geldt nog steeds een snelheidsbeperking van 30 km per uur langs de werfzone.
  • Fietsers richting Gent kunnen op het nieuw aangelegde fietspad rijden.
  • Door de sloopwerken aan de Brico en Aldi is de Doorgang der Hallegasten van 16 november tot half december afgesloten. Tot dan moeten fietsers langs de Fransevaart rijden. Als de Fransevaart afgesloten is, zal de Doorgang der Hallegasten open zijn en omgekeerd. 

Tijdelijke bruggen = voetgangersbruggen 

 
Het lokaal fietsverkeer kan vanaf nu langs het smalle deel van de N9 rijden. Fietsers richting Melle rijden mee in het verkeer, fietsers richting Gent op het afgewerkte fietspad. Voor het fietsverkeer naar het centrum raden wij aan gebruik te maken van de bestaande fietsersbrug in het Keizerpark. De tijdelijke bruggen zijn uitsluitend bedoeld voor voetgangers (of met de fiets aan de hand).

Zone H: noordkant bijna klaar!

Op 25 november is de volledige noordkant van de N9 grotendeels afgewerkt en wordt deze opnieuw opengesteld voor het staduitwaarts verkeer. Nu alle straten aan de noordzijde terug open zijn, krijgen ze hierbij ook hun definitieve rijrichting. Fietsers richting Gent kunnen in deze fase al gebruik maken van het afgewerkte fietspad ten noorden van de steenweg. Lokaal fietsverkeer in de andere rijrichting rijdt mee met het autoverkeer. Er is een snelheidsbeperking van 30 km/u van kracht. 

Voor meer info over de huidige stand van zaken over alle fasen ga naar het overzichtsplan.
www.brusselsesteenweg.be
Copyright © 2014 Agentschap Wegen en Verkeer, All rights reserved.


Voor meer vragen kan je ons altijd contacteren op:
T. 09/276 26 00
info@brusselsesteenweg.be

Handelaars en bedrijven kunnen met al hun vragen terecht bij de bereikbaarheidsadviseur:
Cedric Labeau
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
T. 0485/ 42 07 88

uitschrijven