Copy
Nieuwsbrief Plantin en Moretuslei: vanaf maandag 29 juni tot eind augustus: Plantin en Moretuslei geknipt en complex Borgerhout deels afgesloten

Vanaf maandag 29 juni tot eind augustus: Plantin en Moretuslei geknipt en complex Borgerhout deels afgesloten

Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je op de hoogte over de werken langs de Plantin en Moretuslei.
 
De heraanleg van de Plantin en Moretuslei staat voor een belangrijk tweeluik. In de zomermaanden juli en augustus werken we tegelijkertijd aan het kruispunt met de Provinciestraat en aan de zuidkant (richting Deurne) van het complex Borgerhout, waaronder ook het Singelkruispunt zelf. Tot eind augustus zullen deze werken onvermijdelijk voor extra hinder zorgen. Hier lees je hoe je in de zomer het beste van en naar Antwerpen-centrum rijdt.
 
Plan voor je vertrek steeds je reis op www.slimnaarantwerpen.be.
Op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus vind je alle informatie over de aankomende werken.


 

Provinciestraat en Rolwagenstraat afgesloten vanaf vrijdag 19 juni

Eind deze week is de volledige rijweg stadinwaarts klaar tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat (fase 2). Nog tot vrijdagnamiddag zijn alle kruispunten in de werfzone afgesloten. Plaatselijk verkeer rijdt om via de Provinciestraat. Ter hoogte van de werfzone is er op Plantin en Moretuslei één rijstrook in elke richting beschikbaar.
 
Vrijdagnamiddag 19 juni worden de rijstroken richting het centrum vrijgegeven. Tot aan de Kroonstraat rijdt verkeer stadinwaarts dan opnieuw over twee rijstroken. Tegelijkertijd sluiten we de Provinciestraat en de Rolwagenstraat af ter hoogte van de Plantin en Moretuslei, als voorbereiding op de heraanleg van het kruispunt.
 

Heraanleg kruispunt Provinciestraat: Plantin en Moretuslei onderbroken

Op maandag 29 juni duwen we het gaspedaal nog wat verder in. Vanaf dan wordt het kruispunt met de Provinciestraat volledig afgesloten. De Plantin en Moretuslei wordt daardoor de facto geknipt. Het kruispunt blijft afgesloten tot 31 augustus. Tot dan gelden onderstaande maatregelen:
 
Auto:
  • Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft steeds mogelijk tot aan het kruispunt. Keerlussen aan weerszijden van de werfzone houden iedereen bereikbaar.
  • Wie van het centrum naar de Singel wil, volgt een omleiding via het Albertpark. Vanuit de Provinciestraat bereik je de Plantin en Moretuslei via de Kroonstraat.
  • Naast de Provinciestraat en de Rolwagenstraat, is ook de Van Den Nestlei afgesloten ter hoogte van de werf. Verkeer komende van het centrum kan wel nog via de bypass de Van Den Nestlei bereiken.
  • In de Rolwagenstraat en de Wipstraat geldt er tijdelijk dubbelrichtingsverkeer.   
Fietser en voetganger:
  • Het kruispunt zelf blijft via veilige corridors toegankelijk voor voetgangers en fietsers (fiets aan de hand).
  • Doorgaand fietsverkeer stadinwaarts en -uitwaarts volgt een omleiding rond de werfzone.
Tram:
  • Op het kruispunt worden de tramsporen vernieuwd. Er komt bovendien een gloednieuwe halte. Bijgevolg is de tram (lijn 11) vanaf 29 juni gedurende drie weken onderbroken. Plan je reis op www.delijn.be.


Verkeerssituatie op Plantin en Moretuslei vanaf maandag 29 juni.
 

Renovatie zuidkant complex Borgerhout: brug over ring afgesloten richting Deurne

Ook op maandag 29 juni starten we met de renovatie van de zuidzijde van het complex Borgerhout. Tot maandag 31 augustus werken we op Luitenant Lippenslaan, vanaf de Singel tot net voor het Erasmus Ziekenhuis. De brug over de ring wordt volledig afgesloten in de richting van Deurne-Zuid.
 
De op- en afritten van het complex Borgerhout die in de werfzone vallen, zijn niet of beperkt bereikbaar:
  • De opritten richting Gent en Breda/Luik komende van de Singel en Deurne-Zuid zijn afgesloten.
  • De afrit vanaf de Ring komende van Antwerpen-Zuid is afgesloten.
  • De afrit vanaf de Ring komende vanaf Antwerpen-Noord: uitsluitend rechts afslaan richting Singel/centrum.
Omdat AWV gelijktijdig geluidsschermen plaatst langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout; blijf de op- en afrit van de buitenring wat langer open, tot vrijdag 10 juli, voor verkeer van en naar Deurne-Zuid. Daarna gaat ook deze op- en afrit dicht tot eind augustus.

Heraanleg Singelkruispunt: toegankelijk maar met beperkte rijstroken

Tegelijk starten we met de heraanleg van het kruispunt met de Singel, inclusief de rijstroken van de Plantin en Moretuslei stadinwaarts en -uitwaarts tot aan de Wilrijkstraat. Dat gebeurt in verschillende fases zodat het kruispunt het merendeel van de tijd toegankelijk is. Raadpleeg onze website voor een volledig overzicht van alle fases. 
 
Ter hoogte van het Singelkruispunt werken we in de 1ste fase van maandag 29 juni tot vrijdag 7 augustus op de rijstroken staduitwaarts van de Planting en Moretusei, de rijstroken van de Singel-Zuid (richting Berchem) en de linksafslagstrook en middenberm van de Singel-Noord. Het kruispunt blijft toegankelijk, maar de rijstroken zijn beperkt.


Verkeerssituatie op Singelkruispunt en complex Borgerhout vanaf maandag 29 juni.
 

Straks slim naar Antwerpen? Kies de juiste afrit!

Door de knip van de Plantin en Moretuslei en de werken aan het het complex Borgerhout en het Singelkruispunt verwachten we veel hinder op deze as. We adviseren om de werfzone te vermijden wanneer mogelijk.
 
We sturen verkeer maximaal langs de Singel en de Ring. Vervolgens kies je de juiste afrit in functie van je eindbestemming.
 
Voor de beste reisweg check je best Slim naar Antwerpen via www.sna.be.
 

Belangrijke informatie over lage-emissiezone (LEZ)

Door de werken op het complex Borgerhout moet het verkeer richting Ring omrijden via de Singel naar de dichtstbijzijnde op- en afritten. De Singel ligt deels in en deels buiten de lage-emissiezone (LEZ). Verkeer komende van de Luitenant Lippenslaan dat via de Singel naar oprit 4 en 5 Berchem (zuid) of oprit 3 Merksem (noord) rijdt om de Ring op te rijden, zal niet beboet worden. Verkeer dat via een andere route door de LEZ rijdt, zal wel beboet worden. Deze situatie is enkel van toepassing tussen 29 juni en 31 augustus 2020.
 

Nog vragen?

Alle informatie over de heraanleg van de Plantin en Moretuslei vind je op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.
 
Met vragen over de nutswerken kan je terecht bij dhr. Bjorn Bril, werfcoördinator bij Fluvius, via mail op bjorn.bril@fluvius.be of telefonisch via 078 35 35 34.
 
Vragen over de riolerings- en wegeniswerken langs de Plantin en Moretuslei? Contacteer je bereikbaarheidsadviseur via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of telefonisch via 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be